Home / НОВИНИ / Още болни от остър вирусен хепатит тип “А” в Луковит. До сега са заболели 66 деца

Още болни от остър вирусен хепатит тип “А” в Луковит. До сега са заболели 66 деца

Регистрирани са нови 3 случая на остър вирусен хепатит тип “А” в Луковит.
До момента, в рамките на контактно-битов взрив от Остър вирусен хепатит тип А на територията на гр. Луковит, кв. „Изток“ са заболели 66 деца във възрастта 1-15 години, като от възрастовата група 0-1 година няма заболели. Заболели от други възрасти няма, от друг квартал на града е само един болен, който е осъществил семеен контакт в кв.”Изток”. Оформени са 39 семейни огнища. В почти 80% от семействата има висока огнищност с двама и повече заболели. Всички случаи са проучени своевременно за установяване на контактните.
Болните се хоспитализират в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Ловеч и са с лабораторно потвърдена диагнозата.
Предприети са противоепидемични мерки в семействата на болните деца със съдействието на община Луковит за активно насочване на контактните лица към ОПЛ за профилактични изследвания и наблюдение.
Извършени са три проверки на място в квартал „Изгрев“ от екипи инспектори на РЗИ, проведени са две срещи с община Луковит и здравния медиатор към общината за съдействие и насочване на контактните към личния лекар за активно наблюдение и изследване в рамките на инкубационния период на хепатит А от 45 дни. Извършена е проверка в детската градина в квартала, която поради ремонтни дейности, ще работи от 01.09.2017г., като е разпоредено приемът на децата да се осъществява след задължително представяне на документ от личния лекар за липса на контакт със заразно болни в семейството и да се спазва правилен дезинфекционен режим в детското заведение.
През м.юли и м.август, детските заведения в град Луковит не работят поради ремонтни дейности и няма заболели деца от детски колектив. Предстои нова работна среща с община Луковит и с участието на представители на учебните и детските заведения и с ОПЛ в града, предвид началото на учебната година и с цел недопускане разрастването на взрива.
С Предписание до кмета на община Луковит е разпоредено провеждане на огнищна дезинфекция в домовете на болните и на определени обществени места, както и да се осигури редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци в квартала.
Уведомена е РЗОК – гр. Ловеч с информация за епидемичния взрив и извършваните от ОПЛ от гр. Луковит медико-диагностични дейности във връзка с профилактичните изследвания на контактните лица.С цел предприемане на действия по компетентност в хранителните обекти и обектите за търговия с храни на територията на града и квартала е изготвено писмо до ОДБХ гр. Ловеч.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.