Home / НОВИНИ / Нова наредба за гробищните паркове в Троян

Нова наредба за гробищните паркове в Троян

Нова наредба за гробищните паркове на територията й е подготвила Община Троян. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата й, а гражданите могат да правят предложения по нея до 8 септември. Необходимостта от ясна регламентация на дейностите в гробищните паркове и въвеждане на регистър за идентификация на гробните места са сред основните причини, довели до отмяна на сега действащата наредба и приемане на нова. Вносителите на документа се надяват, че с него най-после ще се разрешат обичайните проблеми, възникващи при обособяване на семейни гробни места; ясно ще се определят правомощията на лицата, които стопанисват и управляват гробищните паркове; а гражданите ще бъдат улеснени при ползването на услуги, свързани с обредно-ритуалните дейности.В Наредбата се допуска обособяването в гробищните паркове на отделни зони за различните религиозни общности и изрично се посочва, че всички покойници се погребват по реда, утвърден с нея, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност и без да се отнема възможността от извършване на съответните религиозни обреди.Прилагането на новата наредбата не изисква използването на допълнителни финансови средства.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.