Home / НОВИНИ / Осигуреността с жилища на населението в Плевенска област е над средната за страната

Осигуреността с жилища на населението в Плевенска област е над средната за страната

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на жилищата в област Плевен е 146 420. В градовете се намират 60.2% от всички жилища в областта, а в селата – 39.8%. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 45. Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2% и 35.2%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.4%. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.0%. Едностайните жилища са 7% от всички жилища в областта. В градовете най-висок е относителният дял на двустайните жилища – 37.4%, а в селата на тристайните – 39.2%. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Плевен е 590 при средно за страната 555. Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище, е 1.7 лица през 2015 г. и 2016 година. В градовете живеят средно 1.9 лица в едно жилище, а в селата – 1.5 лица.
Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, почти еднаква в градовете и селата. Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е 32.1 кв. м при средна за страната – 30.8 кв. метра.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.