Home / НОВИНИ / Расте броят на учениците в общообразователните училища в Плевенско за сметка на професионалните

Расте броят на учениците в общообразователните училища в Плевенско за сметка на професионалните

Националният статистически институт оповести резултатите за област Плевен от проучване за образователната система през учебната 2016/2017 година. В 84-те детски градини в Плевенска област са записани 6 997 деца, или с 6.3% по-малко в сравнение с предходната година. Завършилите средно образование през 2016 г. в общообразователни и професионални училища са съответно 688 и 882 ученици, а записаните в степени „бакалавър“ и „магистър“ на висшето образование за академичната 2016/2017 година са 1 957. Показателите, свързани с предучилищното образование, показват, че за изтеклата учебна година обхватът на децата е 77.4%, или с 4.6 процентни пункта по-малко спрямо предходната. Средният брой деца в една детска градина за областта е 83, като една група се формира средно от 23 деца. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 653 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 33 души. Детските учители са 611, или 93.6% от педагогическия персонал. В 87-те 87 общообразователни и специални училища в Плевенска област учениците са 21 294, като в сравнение с предходната учебна година те се увеличават с 291, или с 1.4%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.
През учебната 2015/2016 година 571 ученици са напуснали общообразователни и специални училища в основно образование. През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 1 717, а средно образование – 688 ученици.
Учителите в общообразователните и специални училища през учебната 2016/2017 година са 1 521 или с 53 повече в сравнение с предходната година. Професионалното образование в област Плевен се осъществява в 26 училища. Общият брой на учащите в тях е 5 842 и в сравнение с предходната учебна година намалява с 276 или с 4.5%. Преобладават момчетата, които са 56.1% от общия брой на учениците в тази образователна степен.
През настоящата учебна година учителите в професионалните гимназии, обучаващи за придобиване на втора и трета степен професионална квалификация в Плевенска област, са общо 536. През 2016 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 882 души. За същата учебна година броят на студентите в областта, записани в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, е 567. Завършилите тази степен на образование през 2016 г. са 137. Учащите през учебната 2016/2017 година студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, са 1 390. Дипломиралите се през 2016 г. в същата образователно- квалификационна степен са 135.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.