Home / ИЗБОРИ

ИЗБОРИ

УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ – ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017Г.
В ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗЕТРА ТВ“, РАДИО „ЗЕТРА“ , ВЕСТНИК „ЗЕТРА“ И САЙТ www.zetramedia.com

Отразяване на предизборната кампания в радио “Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com започва на 24 февруари 2017г. и приключва в 24.00 ч. на 24 март 2017 г.
Кампанията се води на български език.

Предоставят се едни и същи условия и цени на всички политически партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Всяко предаване или публикация се осъществява при условията на предварително заплащане.

Ръководството и екипа на медиите спазват принципите на равнопоставеност и обективност при отразяване на проявите на партиите, коалициите и инициативните комитети. Съгласно законовата база не се излъчват или публикуват анонимни материали.

Кампанията се отразява под формата на платени клипове, хроники, диспути, обръщения и други форми, договорени от медията и упълномощени представители на партиите, коалициите от партии и инициативните комитети.

При излъчване, публикуване на платени форми на отразяване на предизборната кампания радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com ги отделят чрез визуални, звукови или пространствени средства и указват по подходящ начин, че материалът е платен.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.

В предизборната кампания е забранено използването на елементи от търговска реклама, както и участието на представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в излъчваните търговски реклами.

Редът на представянето на партиите, коалициите от партии и инициативни комитети за различните форми на предизборната кампания се определя съобразно жребия на ЦИК.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не се оповестяват под каквато и да било форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com предоставят по 2 безплатни форми в началото и края на предизборната кампания на партиите, коалициите и инициативните комитети.

Във времето на предизборната кампания могат да бъдат излъчвани и други клипове на на партии, коалиции от партии и инициативни комитети с цел тяхната популяризация и агитация към гласуване за техните кандидати. Времетраенето на клиповете, времето и броя на тяхното излъчване се определят по споразумение между ръководството на медията и партиите, коалициите от партии и инициативни комитети. Клиповете се предоставят от упълномощени представители на регистрирани за участие партии, коалиции от партии и инициативни комитети или се изработват от медията при едни и същи условия и цени.
Условията и цените се предоставят в РИК, Сметната палата и на сайта www.zetramedia.com не по-късно от 40 дни преди изборния ден.

Радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“, вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com обявяват на интернет-страницата си , информация за договорите в т.ч. безвъзмездни, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията съдържа данни за:
1. партията, коалицията или инициативния комитет;
2. предмета на договора;
3. срока на договора;
4. програмата, печатните медии или онлайн новинарските услуги, по които ще се излъчват или публикуват договорените форми;
5. общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори..
Информацията се публикува на интернет страницата на радио „Зетра“, телевизия „Зетра ТВ“ и вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com на в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Часове на излъчване на репортажи, интервюта, обръщения и хроники по радио Зетра: 08.30; 11.30; 14.30; 17.30 часа, часове на излъчване на предизборни клипове: 09.15; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 16.15 часа.

Часове на излъчване на репортажи, интервюта, обръщения и хроники по телевизия „Зетра ТВ“: 19.10; 20.15; 21.30 и 22.45 часа, часове на излъчване на предизборни клипове 19.00; 19.55; 21.20 и 22.25 часа.

Излъчванията и публикациите се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по приложената ценова листа.

При съмнение че е излъчено предаване или бъде публикувана информация, накърняваща правата и доброто име, се дава право на отговор. Искане може да се отправи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Искането се прави писмено , като се посочва датата и часа на предаването. Радио „Зетра“ и телевизия „Зетра ТВ“ задължително включват отговора безплатно в следващото издание на същото предаване или в равностойно време, до 24 часа след получаването на отговора, като не се допуска изменение, съкращение или коментар. Времетраенето на отговора не може да надвишава времетраенето на оспорваната част от предаването. Вестник „Зетра“ и сайта www.zetramedia.com публикуват отговора безплатно до обема на материала, на който отговаря. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017г.ЗА ТЕЛЕВИЗИЯ „ЗЕТРА ТВ“
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИП до 20 сек. 50 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИП до 30 сек. 60 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН ВИДЕОКЛИП до 50 сек. 80 лв.
ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕПОРТАЖ 1 бр. 400 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА РЕПОРТАЖ 1 бр. 200 лв.
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ до 3 мин. 500 лв.
ДИСПУТ В СТУДИОТО 700 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА до 1 мин. 60 лв.
Часове на излъчване на предизборни репортажи, обръщения и хроники: 19.10; 20.15; 21.30 и 22.45 часа.
Часове на излъчване на предизборни клипове: 19.00; 19.55; 21.20 и 22.25 часа.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017Г.САЙТ www.zetramedia.com
Пакет 1 месец
Цена – 1 000 лв.
Включва:
1.Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта, като може да насочва към сайт, новина и др..
2.Видео прозорец ( репортажи, видео клипове и др.)
3.До 15 текстови публикации за периода със снимка (репортаж, програма и др.)
Пакет 1 седмица
Цена – 500 лв.
Включва:
2.Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта, като може да насочва към сайт, новина и др..
3.Видео прозорец ( репортажи, видео клипове и др.)
4.До 5 текстови публикации за периода със снимка (репортаж, програма и др.)
Единични цени :
– Рекламен банер с размер 290pх на 600рх с видимост на всяка страница от сайта за 24 часа:
Цена: 100 лв.
– Видео прозорец за 24 часа ( репортажи, видео клипове и др.):
Цена: 100 лв.
– Текстово съобщение със снимка/ репортаж /, подадени от предизборен щаб:
Цена: 40 лв.
– Текстово съобщение за предстоящи събития:
Цена: 10 лв.
– Изработване и публикуване на информационен материал /репортаж/:
Цена: 70 лв.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017Г.ЗА РАДИО “ЗЕТРА”
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН КЛИП до 30 сек. 15 лв.
РЕПОРТАЖ / ИНТЕРВЮ 1 бр. 150 лв.
ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА ХРОНИКА до 1 мин. 30 лв.
ПРЕДИЗБОРНО ОБРЪЩЕНИЕ до 3 мин. 300 лв.
ДИСПУТ В СТУДИОТО 500 лв.
Часове на излъчване на предизборни репортажи, интервюта, обръщения и хроники : 08.30; 11.30; 14.30; 17.30 часа.
Часове на излъчване на предизборни клипове: 09.15; 10.15; 12.15; 13.15; 15.15; 16.15 часа.

ТАРИФА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2017Г.ЗА ВЕСТНИК „ЗЕТРА“

Цените са без ДДС!
За допълнителна информация – Петко Чернев , GSM 0889 024 808.