Home / региони (page 20)

региони

Кметът покани заетите в сфера образование за обсъждане на Стратегия за развитие на образователната система в общината

По покана на кмета на Община Троян г-жа Михайлова, представители от детските градини, училищата и обществени съвети в общината обсъдиха стратегията за развитие на образователната система в общината, с времеви хоризонт до 2020 г.
Дискусията се проведе в Информационно-културен център, гр. Троян като предизвика интереса на присъстващите. Обсъдена бе идеята за обособяване на кухня-майка, която да готви за всички детски градини, което има смисъл както в икономически план, така и за едно още по-добро хранене на децата в различните възрастови групи. Поставен бе въпросът за търсене на възможности за осигуряване на логопедичен кабинет за нуждите на децата.
Пет са основните цели, които стоят пред Община Троян за периода 2017-2018 г., като обсъдената стратегия очертава насоките, които предстои да бъдат предприети за по-доброто настояще и бъдеще на децата. Сред предвидените мерки са създаване на подкрепяща училищна среда; осъвременяване на информационно –комуникационните технологии и форми на обучение; прилагане на „облачни“ технологии; привличане на млади учители в педагогическите колективи.

РИОСВ-Плевен реши да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна

С писмо, получено в Община Троян на 18 април, РИОСВ-Плевен уведоми, че е взето решение да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за добив на строителни материали в района на Голяма Желязна.
През месец февруари Община Троян повдигна пред жителите на общината обезпокоителния въпрос, свързан с инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – пясъчници и мергели за производство на трошени фракции за неотговорно строителство и камък ломен цепен за сгради и съоръжения от находище „Старата колиба“ в землищата на с. Голяма Желязна и с. Лесидрен“. Предложението предизвика остър отзвук както у ръководството на Общината, така и у кмета, кметския съвет и жителите на с. Голяма Желязна, на Ловно-рибарско дружество – Троян и на Клуба за воден туризъм „Осмос“-Троян. Общото мнение е, че реализирането на инвестиционното предложение е неприемливо. Община Троян подготви и изпрати аргументирани информация и становище, касаещи територията, засегната от инвестиционното предложение.
Въпреки становищата на РЗИ-Ловеч и Басейнова дирекция „Дунавски район“, Плевен за допустимост на инвестиционното намерение, със своето писмо, РИОСВ-Плевен уведоми Община Троян за решението да се извърши ОВОС за предложението, което има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона „Васильовска планина“.

Изявление на кмета на Троян от заседанието на Общински съвет, относно ремонта на Камен мост

На всички е известно значителното затруднение, което създава за гражданите и гостите на Троян ремонта на Камен мост. Стигна се до там, че имаше риск от самосрутване на моста. Разбира се, Община Троян направи необходимото за облекчаване на затрудненията на гражданите. Мобилизирахме усилията на Областен управител, членове на УС на АПИ, полиция. Строителството започна и върви бързо при добра организация от страна на Областно пътно управление.
В последните две години Община Троян многократно поставяше на вниманието на държавните институции състоянието на републиканската пътна мрежа на територията на общината чрез писма и дискусии. Провокирахме срещи и разговори с тогавашните народни представители, Министър-председателя, министрите на финансите и на регионалното развитие, Председател на АПИ, изслушване в Регионален съвет за развитие и др. След полуобещания и полуоткази за три години АПИ инвестира едва 150000 лв. в републиканския път в квартал „Ливадето“ след като стана ясно, че ще вложим общински пари в републиканската мрежа.
Състоянието, до което бе доведен Камен мост според нас се дължи на две основни причини:
1. Прехвърлянето на потока от тежкотоварни МПС от прохода „Шипка“ на Троянския проход;
2. Твърде дълго продължилата липса на инвестиции в републиканска пътна мрежа на територията на Общината.
Тези причини влияят и върху състоянието на останалите съоръжения, мостовете например са строени в периода 1930-1950 г. при ниска натовареност на движение и товароносимост.
Вече изпратихме до АПИ сигнал и за тревожното състояние на моста в с. Бели Осъм, при разклона Чифлик-Шипково, попадащ в трасето на път III – 358.
Тези проблеми оказват негативно влияние върху развитието на бизнеса в общината, който от ноември до март изпитва ограничения да ползва Троянския проход, поради това, че не се почиства, а сега – поради ремонтни дейности. Изнасянето на целия трафик върху маршрут по общинската пътна мрежа уврежда участъци, които ще трябва да бъдат възстановявани със средства от общинския бюджет. Пътят Троян – Балабанско, който беше ремонтиран преди три години вече е с поражения.
Намирам за нужно да проведем спешна среща с народните представители, а след съставянето на правителство – с Министъра на регионалното развитие, а ако се наложи – и с Министър-председателя с искания:
1. След ремонта на „Камен мост“ ограничението за преминаване на камиони с товароносимост над 10 т. да не бъде отменяно.
2. През 2017 и 2018 г. да бъдат осигурени средства за поддържане на републиканската инфраструктура на територията на Общината, като с предимство се осигурят средства за входовете на града и за започване на реконструкция на път III – 402 – ангажимент, който беше поет и от кандидатите – вече народни представители.
Вярвам, че ще получим подкрепата на общинските съветници за поставянето пред всички отговорни институции на тези важни за Троянска община проблеми и ще бъдем заедно в усилията си.

Фолклорна група „Югла“ при НЧ „Пробуда 1926 г.“ село Йоглав участва в културния обмен на традиции и култура с село Чилнов

Фолклорна група „Югла“ при НЧ „Пробуда 1926 г.“ село Йоглав участва на 24 април в културния обмен на традиции и култура с село Чилнов, общ. Две Могили, област Русе. Срещата бе планувана още през ноември, когато групата за автентичен фолклор „Чилновски баби“ гостува в Йоглав.

Сега събитието мина под надслов „На раздумка и песен през пролетта“, организирана от Клуба на пенсионера “Капка роса“ в партньорство с НЧ „Светлина 1927 г.“ с. Чилнов, с председател Стефка Атанасова и секретар Галя Додева. Присъстваха и от Клубовете на пенсионера и читалищата в селата от същата община – Копривец, Широково, Кацелово, както и от град Две Могили.

Пред читалището се изви голямо хоро под звуците на акордеона на йоглавския музикант Георги Линджов. Домакините посрещнаха с традиционната българска погача и шарена сол, след което в клуба се проведе тържеството. Стефка Атанасова поздрави културните дейци и предостави микрофона на Еленка Щерева, секретар на йоглавското читалище. Последваха кратки визитки за традициите в населеното място. Хубавите думи бяха съпроводени и с размяна на символични подаръци и цветя. Домакините се представиха и с богата народна кухня.

Културният обмен продължи с концертна програма от песенен и словесен фолклор, която беше открита от фолклорна група „Югла“ с. Йоглав. Самодейците пяха автентични песни от родното село под акомпанимента на акордеониста Стоян Александров, а Георги Линджов и тук разигра собствено ръчно направените си кукли, с игрива ръченица в изпълнение на тамбура. Последваха изпълненията на „Чилновски баби“, както и на солистите Донка Великова, Нина Росна и Илияз Илиязов, завърнали се преди няколко дни от българския фолклорен фестивал в Лондон. Стана истинска надпревара на изяви от самодейците на всички села, присъстващи на обмена. Много музика, песни, танци звучаха до късен следобед в Чилнов.

Вокалната група “Бодър дух” към читалището в Дренов отбеляза 15 години дейност

С пъстър концерт днес вокалната група “Бодър дух” към Народно читалище “Пробуда -1927“ в село Дренов, Община Ловеч, отбеляза 15 години сценични изяви. Създателката Маргарита Димитрова, която е и председател на читалището, разказа пред аудиторията как се е родила идеята и какви изяви е имала групата досега. Активни гости на събитието бяха малките и големите певици от близкото село Александрово с ръководител Теменужка Маринова.
Концертът, съставен от предимно фолклорни и стари градски песни, създаде жизнерадостно настроение. Извиха се и народни хора, имаше много награди и грамоти за участниците.
Подобни групи са живецът и сладостта на културния живот във всяко селище, се казва в поздравителния адрес, която връчи Корнелия Маринова, кмет на Община Ловеч. Тя подари на групата още безплатен превоз, осигурен от общината, до някой от следващите фестивали в страната.
Пожелавам занапред все така успешно да представяте нашия роден край по прегледи и фестивали, да се радвате на добро здраве и да разнасяте славата на българската песен у нас, а защо не и в чужбина, каза кметът Маринова.
Секретарят на читалището Венета Христова сподели, че певческа група „Бодър дух” има богат репертоар от народни, стари градски и автентични песни. Жените всяка година пресъздават обичая „Зажънване“. Певческият колектив е участник в много регионални и национални празници, събори и фестивали. Мечтата им сега е да представят този концерт пред ловешка публика и кметът на общината обеща да съдейства.

С авиопразник в Долна Митрополия честваха 75 години летателна дейност

Хиляди хора се събраха днес на летище Долна Митрополия за честването на 75 години от началото на летателната дейност там. Освен да се насладят на сложен пилотаж на малка височина, те имаха възможност да разгледат самолети, самолетообслужваща и специална техника, стрелково оръжие и музейна експозиция. Умения и способности в небето демонстрираха инструктори от състава на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” и техните възпитаници със самолети L-39 ZA и Пилатус РС-9М. Публиката се наслади и на демонстрационни полети на леката авиация, като един от пилотите бе плевенският общински съветник Антон Георгиев. Атракцията в демонстрационните полети бе финалното прелитане над летището в състав на смесена група от три самолета L-39 и два „Пилатус”-а във формация „клин”. Задачата е особено сложна, защото се изпълнява от два различни типа самолети и се прави за първи път пред публика в Долна Митрополия, поясниха авиоексперти. Перфектното й изпълнение предизвика бурни аплодисменти сред зрителите. Прочетете още »

В Троян отбелязват 100 години от Дойранската епопея

Полицаи от Троян са задържали младеж с метаамфетамин

Полицаи от РУ Троян са задържали 20 годишния М.М. след като при извършен му личен обиск, в дрехите на младежа е открито пакетче с 1 грам метаамфетамин. По случая е образувано досъдебно производство.

Хванаха крадци на дърва

Служители на РУ Луковит са установили трима мъже от с.Петревен, който в землището на селото с две конски каруци са извозвали 2,80 пространствени кубични метра незаконно добита дървесина. Мъжете са задържани , а по случая е образувано досъдебно производство.

Община Гулянци завърши изграждането на инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гулянци

В Гулянци бе обявено успешното приключване на изграждане на инсталация за слънчева енергия и термопомпа в МБАЛ – Гулянци”. Това бе осъществено с безвъзмездна финансова помощ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство от 590 705 лева. Партньор на община Гулянци бе норвежка консултантска фирма с експертни познания в областта на инженеринга и изпълнението на проекти, свързани с топлинна енергия, околна среда и безопасност. На пресконференцията присъстваха кметът на общината Лъчезар Яков, представители на местната власт и администрация, управителят на болницата д-р Андриян Яков, ръководители на институции, организации и фирми, граждани.
При откриването на събитието кметът на общината акцентира върху значението на дейностите за жителите на общината и района. „Въведените мерки за енергийна ефективност ще допринесат за опазване на околната среда, ще повишат комфорта на пациентите на здравното заведение и не на последно място ще подпомогнат оптимизирането на разходите за издръжка на болницата”, поясни той. Управителят на МБАЛ – Гулянци д-р Андриян Яков благодари на кмета, общинското ръководство и администрация за това, че работят с мисъл и грижа за запазване и развитие на болницата в една силно конкурентна среда, и че не пропускат възможностите, които европейското финансиране предоставя. Прочетете още »

Пилоти получават нагръдни знаци за придобита степен на церемонията в Долна Митрополия в събота

Осем пилоти ще получат нагръдни знаци за придобита степен за класна специалност „летец – пилот 3-ти клас” на тържествената церемония в събота, на която ще бъдат отбелязани 75 години от началото на летателната дейност на летище Долна Митрополия. Пилотите са от втория курс за интензивна летателна подготовка по профила на изтребителната авиация. Ще бъдат връчени нагръдни знаци и за придобита степен за класна специалност „летец – пилот 1-ви клас” на подполковник Ангел Димитров Николов и капитан Асен Валентинов Райков. На церемонията кметът на Долна Митрополия Поля Цоновска ще връчи годишната академична награда „Най-добър курсант” от факултет „Авиационен”. Неин носител тази година е курсант старшина Иван Стефанов Стефанов, 4-ти курс от специалност „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат”. Слова ще произнесат полковник Петър Банков – командир на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” и командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. В летателната програма от 11.40 часа ще бъдат представени пилотажните умения и способности на летците – инструктори от състава на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” и техните обучаеми. Ще бъдат демонстрирани техники на пилотиране в зона сложен пилотаж на малка височина, полет на двойка самолети в зона прост пилотаж на малка височина, прелитане над летището в състав на смесена група от 3 самолета L-39 и 2 РС-9М във формация „Клин”. Демонстрационни полети на леката авиация ще изпълнят Антон Георгиев и Валери Илиев. В центровете за наземен показ ще бъдат представени самолети, самолетообслужваща и специална техника, както и стрелково оръжие. Прочетете още »

Държавна комисия подписа Акт 16 на поредния саниран блок в Тетевен

Приемателна комисия подписа Акт 16 на поредния саниран блок в Тетевен. Жилищната кооперация „Иван Туйков” бе обновена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Държавната приемателна комисия в състав Благой Съйнов – управител на Сдружението на собствениците, Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, Петя Язова – управител на „ДАРА Конкрол”, Смолян, като представители на специализираните контролни органи, Владимир Кацарски – директор на РД ПБЗН, Ивелина Русева – директор РЗИ – Ловеч, Пенка Николова – областен управител и Владимир Стоилков – управител на „Тетевен инженеринг 2016 ДЗЗД” – строител и проектант, с председател Койчо Койчев – старши инспектор в РОНСК – Ловеч, извърши пълен оглед на обекта, по време на който са направени измервания и изпитвания, и излезе с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа.
Това е четвъртата жилищна сграда в Тетевен, която бе напълно завършена по Националната програма. В момента продължават строителните дейности по други 4 сгради в града, като се очаква в скоро време и те да бъдат окончателно завършени.

Кола изгоря в Троян

На 19.04.2016г. в 01.47 часа е получен сигнал за пожар на лек автомобил „Пежо Партнер“ в двора на фирма на ул. «Васил Левски» в гр.Троян. Врезултат на инцидента е изгорял целия автомобил и част от паркирания до него „Ситроен Берлинго“. Извършен е оглед на местопроизшествието, а причините за пожара се разследват от РУ Троян.

100 дръвчета спечелиха и засадиха деца от Левски

Децата от детска градина „Слънце” в град Левски и филиалите в Левски, село Асеновци и село Градище, заедно с учители и родители засадиха нови 100 дръвчета – червен дъб, смърч и бял бор в детските заведения. Посадъчният материал е спечелен от успешно класиране на група „Мики Маус” в играта „Когато станем 100 000, ще посадим гора“.
Инициативата, в рамките на Националната кампания „Хиляди дървета за децата на България” – Пролет 2017, е посветена на Седмицата на гората и Деня на Земята. Прочетете още »

Над 500 участници във Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки ” на 1 май в град Левски

Община Левски и читалище «Георги Парцалев 1901» – Левски организират за четвърта поредна година Фолклорен фестивал „Гергьовски люлки”. Четвъртото издание на ”Гергьовски люлки” ще бъде открито на 1 май в 9.00ч. на откритата сцена пред Община Левски. Над 500 са участниците във фестивала – състави, групи и индивидуални изпълнители от общините Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Кнежа, Свищов, Белене, Пордим, Полски Тръмбеш, Летница и Левски.
Фестивалът има състезателен характер и цел да издири, съхрани и популяризира фолклорното ни наследство и в частност на северняшката фолклорна област, да стимулира културните и образователни институции при работа с различни възрастови групи в областта на песента, танца и музиката.
Професионално жури с председател проф. д-р Тодор Александров Киров, ръководител катедра „Музикален фолклор и хореография“ в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив ще отличи най-добрите.
По традиция са предвидени и много награди: Прочетете още »

Мъж застрела куче порода „барак“ в Градежница

В РУ Тетевен е образувано досъдебно производство срещу 66 -годишен мъж от с.Градежница, който на 19 април в землището на селото е убил с огнестрелно оръжие куче порода „барак“, собственост на 38 -годишен негов съселянин.

Пак блъснаха пешеходец в Троян,този път пострада дете. В Угърчин заловиха крадци

На 18.04.1017г. в 13.50ч. в гр.Троян ж.к.“Лъгът“, лек автомобил „Рено-Клио“ управляван от 66 годишен мъж от града е блъснал пресичащото пътното платно 11-годишно момиченце. Детето е откарано в МБАЛ-Троян, където е констатиран,о че има контузна рана на десен крак и освободено за домашно лечение. Пробата за алкохол на водача е отрицателна, съставен му е акт по ЗДВП.

Полицаи от РУ Угърчин са установили две 18-годишни криминално проявени момчета, които в периода от 11 до 17 април са извършили кражба на монетник от кафе автомат на ул. «Васил Левски» в гр.Угърчин. Работата по случая продължава.

Полицейски операции в Луковит, Тетевен и Троян

За времето от 10 до 17.04.2017г. на територията обслужвана от РУ Луковит са проверени 137 лица и 112 МПС, съставени са 23 акта и 50 глоби с фиш, проверени са 12 обекта с частна охрана и 2 пункта за изкупуване на черни и цветни метали, образувани са 5 досъдебни производства и 3 бързи производства и са задържани 3 лица.

От 10 до 18 април тетевенските полицаи са проверили 342 лица, 245 МПС, 18 търговски обекти и 9 места за подслон, като за установени нарушения са съставени 38 акта, 61 глоби с фиш, посетени са 98 сигнали и са образувани 3 досъдебни производства.

От 13 до 17.03.2017г. на територията на община Троян е проведе полицейска операция за засилване на пътния контрол и безопасността на движението. В хода на проверките са установени двама неправоспособни водачи, трима управляващи след употреба на алкохол и един под въздействие на наркотични вещества. Образувани са две бързи производства.

Започна ремонтът на Камен мост. Преминаването на пешеходци през моста е забранено

На 18 април започна ремонтът на мостово съоръжение „Камен мост“.
Две седмици след затварянето на „Камен мост“, който бе в предаварийно състояние, започна работа по възстановяването му. Заместник-кметът на Община Троян г-н Ангелов и началникът на отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ инж. Николай Райковски посетиха обекта, на който бяха още инж. Пенка Николова – Областен управител на област Ловеч, инж. Грозданов – Областно пътно управление-Ловеч (ОПУ), експерти от ОПУ.
От 18.04.2017 г., с цел безопасност, преминаването на пешеходци по моста е забранено!

Областният управител върна решение на Общински съвет Априлци

Областният управител върна решение на Общинския съвет в Априлци, прието на 30 март в противоречие с материалния закон – обявява за частна общинска собственост затворено училище кв. Зла река с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“.
С риприемането му не е съобразена разпоредбата на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), която предвижда имоти или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие да се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. Предвидена е хипотезата, при която е допустимо използване на такива имоти за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия – в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината; населеното място е с население под 5 хиляди души.
В случая имотът попада в тази хипотеза и предназначението му следва да бъде съобразено с предвидените в разпоредбата дейности, а те са свързани със задоволяване на обществени потребности и то на такива от местно значение, доколкото имотът е общински. В тази връзка фактът на закриване на училището не е достатъчен да обоснове отпадане на предназначението му поЗОС. За да бъде променен характерът на собствеността трябва да бъдат изпълнени условията на ЗПУО. В случая към предложението на кмета на общината, не е приложено становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината. Няма данни и дали е идентифицирана обществената потребност от използване на имотите за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.
Това са и мотивите на областния управител Пенка Николова да върне за ново обсъждане решението.
Пълният текст на заповедта е публикуван в секция „Заповеди и решения“ в сайта на Областна администрация.

Обекти от централна градска част на Троян, включени в кампания „Чист дом, чиста страна“ на „Cif & Domestos”

„Чист дом, чиста страна“ е национална кампания за почистване на обекти и забележителности от страната на „Cif & Domestos”. Четвъртото издание на инициативата през 2017 г. е под мотото „Почисти и пътувай“. Каузата е една – почистване и възстановяване красотата на различни обекти в страната – паметници, градски пространства, забележителности.
От 20 март Троян е включен в кампанията. Градът ни участва с обекти от централна градска част – шадравана и чешмата. В рамките на инициативата само три от локациите, които са посочени на сайта на www.cleanandtravel.com ще бъдат почистени. Изборът ще се направи чрез гласуване – обектите, които съберат най-много гласове ще бъдат почистени. Прочетете още »