Home / НОВИНИ / ПЛЕВЕН (page 229)

ПЛЕВЕН

Нови областни управители имат Ловеч и Плевен

IMG_9936Мадлена Бояджиева-Ничева е назначена за областен управител на Ловеч.
Тя е председател на Общинския съвет в Тетевен, a преди това е била управител на МБАЛ „Д-р А. Пешев” в планинския град.

Новият областен управител на Плевен е общинският съветник от ГЕРБ Ралица Добрева. Тя е дългогодишен служител в системата на МЗХ, а до август 2013 г. е била директор на Областната дирекция „Земеделие“ в Плевен.

Ето какво каза Мадлена Бояджиева-Ничева в специално интервю пред Зетра, дадено преди месец
– Г-жо Бояджиева, изтекоха 3 години от момента, в който поехте управлението на ОбС-Тетевен. Какво се промени за това време?
– Основните приоритети в работата ми като председател през тези три години бяха да създам условия за пълноценно работещ общински съвет в името на обществения интерес, в рамките на закона и при пълна прозрачност на действията. Особено значение отдавам на диалога с хората. Той трябва да е непрекъснат, да е реален, а не формален. Общинските съветници трябва да са максимално близо до техните проблеми и да правят всичко възможно за решаването им. Ако трябва да съм по-конкретна – наложи се да се променят стари неефективни стереотипи и някои лоши практики. Наложихме стриктно спазване на правила за работа, заложени в правилника за работа на общинския съвет – спазване на сроковете за внасяне на предложения, за раздаване на материалите, за заседанията на ПК и т.н. Макар че имаше критики и недоволство за това от страна на някои, аз съм удовлетворена, защото повечето хора отчитат това като положителен белег в работата. Ако в общинския съвет бяха две партии, сигурно нещата щяха да бъдат по-лесни и прогнозируеми. Това обаче не е така – в Общински съвет-Тетевен има 21 общински съветника, които са представители на седем политически формации. Тази конфигурация изисква от председателя голямо умение, дипломатичност и такт, за да направи така, че съветниците да срещнат позициите си и да подкрепят една или друга теза, която да е в полза на местната общност, или да отхвърлят предложение със съмнителна законосъобразност и ефект. Задължително това трябва да преминава през една широка дискусия. Това е истинско предизвикателство като се имат предвид партийните интереси, а за съжаление понякога и лична заинтересованост. Винаги съм твърдяла, че общинският съвет е институция, която трябва да има заслужен авторитет. Този авторитет се гради от всеки един от общинските светници, а не само от председателя. Всеки един от нас носи отговорност за това с работата си, с поведението си, с компетенциите си, с начина на гласуване, с познаване на проблемите на общината. И това трябва да бъде осъзнато както от общинските съветници, така и от представителите на общинската администрация. Това е първото и необходимо условие за един пълноценно работещ общински съвет. Мисля че в общи линии успяхме да свършим много от тези важни неща и сега имаме един добре функциониращ общински съвет, въпреки многостранното партийно представителство в него, работещ на пълни обороти при това смея да твърдя – спазващ закона. Има още много неща, които трябва да се променят. За съжаление един тригодишен период е крайно недостатъчен да се промени манталитетът ни. За това са нужни не три или четири, а много години.
– Кое е най-трудното решение, което Ви се е налагало да вземете по време на работата си?
– Разбира се, имало е повече или по-малко трудни и критични ситуации, но мисля, че съм съумявала да вземам правилното решение. Когато човек заема подобна длъжност, трябва да има готовността и куража да отстоява позиция преди всичко в обществен интерес и аз винаги съм се водила от този принцип. Такава беше ситуацията след задържането и отстраняването от длъжност на кмета на общината, когато трябваше съобразно закона общинският съвет да избере един от двамата зам.-кметове за временно изпълняващ длъжността. На свиканото по този повод извънредно заседание общинският съвет беше подложен на безпрецедентен натиск по време на работа си. Не бих искала да коментирам от кого беше организирано това, но факт е, че не беше избран изпълняващ длъжността кмет и общината изпадна в ситуация, в която и в момента се управлява по силата на една спорна според мен заповед. В личен план може би най трудното решение беше това да стана председател на общинския съвет и да оставя работата си като управител на болницата в Тетевен. Това беше едно предизвикателство, което приех с интерес и с ясното съзнание за отговорността, която поемам. Макар че ми липсва работата в болницата, мисля че направих правилния избор. През тези три години придобих ценни знания и опит в областта на местното самоуправление, запознах се в детайли с проблемите на местната общност, осъществих ползотворни контакти с много хора и не на последно място – придобих опит и в политиката.
– Как работите с гражданите, имате ли указано приемно време, в което може да разговаряте с тях и да ги изслушвате. Какви са проблемите, които те поставят най-често?
– Формално имам указано приемно време, но гражданите знаят, че кабинетът ми е винаги отворен за тях. Няма случай гражданин да иска да разговаря с мен и да не бъде приет. За мен срещите с хората са изключително важна част от работата на председателя на общинския съвет. Старая се да утвърдя практика на регулярни посещения във всички населени места, за да чуя и видя проблемите на място. Местната власт е най-близо да хората и очакванията им от нея са най-големи. Не винаги поставените проблеми и въпроси са от компетенцията на местната власт. В голяма част от случаите те от са компетентността на други институции. Най-често поставяните въпроси при срещите ми с хората са за липса на работа, във връзка с проблеми с имоти, сигнали за нередности и дори много по-лични теми, вкл. и по медицински въпроси. Те ме познават и като лекар. Старая се да отговоря на всички въпроси и на очакванията на гражданите. Разбира се не винаги е по възможностите на председателя на общинския съвет да изпълни едно или друго искане – в повечето случаи тези искания са от компетентността и възможностите на кмета и на общинската администрация, но винаги подхождам отговорно и с желание да помогна. За мен е важно да чуя мнението на хората относно работата на общинския съвет и на общинската администрация. Гражданите са нашите работодатели. Тяхното мнение е коректив на нашата работа. Техните коментари и мнения могат да подпомагат и моята работа, и работата на кмета на общината, защото само така ще имаме верен коректив за това, което правим. Моето мнение е, че обществена дискусия е нужна по всички важни въпроси. Не ми се иска нито общинският съвет, нито пък общинската администрация сама да взима едно или друго решение, наистина е важно какво мислят хората. Те са тези, за които се прави едно или друго и тяхното мнение трябва да е определящо.
– Натоварена ли е работата на общински съвет към днешна дата, какви са тенденциите?
– Да, натоварена е. Не е имало през тези три години месец без проведено заседание, а нерядко са провеждани по две заседания месечно. Само ще спомена, че и през ваканционния месец август имахме две заседания. На заседанието в края на месец октомври предстои разглеждане на важни въпроси – актуализация на бюджета на общината, актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приемането на две нови наредби, обсъждане и приемане на доклад за последваща оценка на общинския план за развитие 2007-2013 г., разглеждане на предложения за разпореждане с имоти общинска собственост и др. Считам, че най-важните въпроси за общинският съвет са въпросите за финансовото състояние на общината /обсъждане и приемане на бюджета, актуализацията му, отчета за изпълнението му, поемането на кредити и възможност общината да ги погасява/; план-сметката, касаеща чистотата и таксата за битовите отпадъци; ефективното управление на общинската собственост; поддържане на актуална нормативната база на общинският съвет в синхрон с държавното законодателство; пълноценно взаимодействие с общинската администрация; ползване на добрите практики и обмяна на опит с други общински съвети; стратегическото, краткосрочното и дългосрочно планиране и т. н. Всеобщата финансова криза не ни освобождава от отговорност и не можем да се оправдаваме с нея. В крайна сметка животът продължава и ние живеем тук и в това време. Необходимо е общината да работи повече в посока за повишаване на собствените приходи – по-голяма събираемост на местни такси и данъци и то не чрез повишаване на таксите и данъците на гражданите, а чрез постигане на по-висока събираемост. Особено внимание трябва да се обърне на проектите с европейско финансиране. Те са основния източник на средства за капиталови разходи, обучение, социални и др. дейности. Това е изключително отговорна и важна работа, изискваща компетентност.
– В Тетевен се създаде извънредна ситуация, свързана с отстраняването от длъжност на кмета и заместник-кмета. Как се отрази това на работата на ОбС?
– Ситуацията, която се създаде с ареста и отстраняването на кмета Милен Ганев и неговия заместник Детелин Пърлев е доста притеснителна и недвусмислено говори за наличието на сериозни проблеми в работата на кметската институция в Тетевен. За съжаление нашата община влезе в медийния обмен не с нещо позитивно, а напротив, с арести и обвинения за порочни схеми. Всичко това безспорно се отразява негативно и на работата на общинския съвет. За съжаление след отстраняването на кмета Милен Ганев комуникацията между посочения от него заместник Десислав Цветанов, администрацията и общинския съвет продължава да е доста трудна. Общинският съвет продължава да бъде умишлено или не изолиран от дейността на и.д. кмет, обстоятелство, което аз не мога да приема за нормално. В тази връзка, считам че на дневен ред и от изключително значение продължава да стои въпроса относно законността на прословутата заповед 173/24.03.2014 г., издадена от Милен Ганев от следствения арест, след като той вече беше отстранен от длъжност. И това е така, тъй като цялата дейност на общинската администрация след тази дата, изцяло се основава върху тази заповед, за чиято законосъобразност аз имам сериозни опасения. Административният съд в Ловеч остави жалбата на единадесет общински съветника относно законосъобразността на въпросната заповед без разглеждане като процесуално недопустима, поради липсата на непосредствен, личен и пряк правен интерес от оспорването за жалбоподателите. Въпросното определение беше потвърдено от ВАС именно поради липсата на правен интерес от жалбоподателите, и към днешна дата все още нямаме произнасяне на съда по същество, дали заповедта е законосъобразна или не. Считам че изясняването на този въпрос би следвало да е основен приоритет на кметската институция и гражданите на общината, именно за да може да се стъпи на едно прозрачно и законно управление на Община Тетевен. Все още считам този въпрос за отворен и неразрешен, поради което, в качеството си на общински съветник към днешна дата съм отправила съответните питания към компетентните в случая институции, за окончателното разрешаване на въпроса за законността на въпросната заповед, защото най-важното нещо е Община Тетевен да се управлява законно и прозрачно.
– Каква е личната ви професионална амбиция? В какво сте готова да вложите усилия и енергия?
– Взех трудното решение да оставя работата си като управител на МБАЛ-Тетевен, която изпълнявах съвестно в рамките на осем години, за да се опитам да бъда още по-полезна на обществото и на жителите на Община Тетевен, като стана част от органите на местното самоуправление. Успях да видя механизма на работа на местната администрация отвътре, успях да видя потенциала на системата, но и големите проблеми в конкретната работа на общинската администрация, кметската институция и общинския съвет. По отношение на общинския съвет смея да твърдя, че успяхме с помощта на останалите колеги да създадем една добре работеща структура, въпреки разнообразието от политически формации. За съжаление в сегашното ми качество на председател на общински съвет умишлено или не, бях ограничена във възможностите за иницииране на промени, които да подобрят работата на общинската администрация и кметската институция. Моето желание е да продължа и след края на настоящия мандат на ОбС-Тетевен да влагам усилия и енергия за разрешаване на проблемите на общината и нейните жители, като използвам желанието ми за работа и натрупания през тези три години опит в областта на местното самоуправление.

Доц. Статева: Няма универсален отговор за избора на очила или лещи

Stateva10Открай време сред неспециалистите съществува спор – дали е по-добре да носим очила или лещи. Оказва се, че няма универсален отговор на тази дилема. „Няма общо правило и не можем да кажем кое е за предпочитане. И очилата, и лещите си имат своето предназначение. Отговорът е различен за всеки конкретен пациент“, обяснява плевенският офталмолог доц. д-р Десислава Статева. „Очилата са по-подходящи за хора, които не трябва да ги носят постоянно, а примерно само четат с тях или ги носят само когато шофират. Лещите, от друга страна, са подходящи, когато човек има по-висок диоптър, независимо дали има далекогледство, късогледство или астигматизъм“, пояснява тя. Вече има и лещи, които са мултифокални, както и очилата. „С други думи, тези лещи могат да се използват, за да гледате ясно и наблизо, и надалеч и са много функционални за хора, които са над 45-годишна възраст и им трябва корекция и за близо, и за далеч“, допълва доц. Статева. Прочетете още »

Поредно посегателство върху водостоците на плевенска галерия

SONY DSCВодосточните тръби на фасадата на галерията-дарение „Колекция на Светлин Русев“ в центъра на Плевен са изкъртени и смачкани.
От екипа предполагат, че поредното посегателство върху улуците на сградата е дело на вандали, а не на крадци на метали, тъй като част от тръбите са съсипани, но не и задигнати. Липсва изцяло един от улуците с дължина около 10-тина метра и парчета от други. Изкъртени са и скобите, които придържат тръбите към фасадата. Пораженията са открити в понеделник сутринта, разказа директорът на галерията Мария Мескин. Освен сигнала в полицията тя е написала докладна записка до общината за спешно възстановяване на липсващите участъци, тъй като при евентуален дъжд водата ще тече по стената на сградата и ще нанесе още щети. Прочетете още »

Затворници харчели от чужда карта в магазина зад решетките

zatvor-beleneМежду десет месеца и една година натрупаха към присъдите си трима затворници, пазарували в магазина на затвора с карта на свой съкилийник. И тримата ще изтърпяват новите си наказания при първоначален строг режим. Тримата се признали за виновни, че похарчили 121,26 лева от поименната карта на друг лишен от свобода без негово съгласие. В търговския обект зад решетките, предназначен за осъдените, не се пазарува с пари, а чрез карти. Затворниците, които излежават присъди в Белене, ползвали чужда такава карта. Единият от тях ще изтърпи ново наказание лишаване от свобода за срок от десет месеца, а другите двама – по една година. В споразумението, одобрено от плевенския окръжен съд, се посочва, че на подсъдимите не се налага наказание глоба. Прочетете още »

Два акта заради пушачи на закрито в Плевен

Два акта за тютюнопушене в закрити обществени места съставиха здравните инспектори в Плевен за седмица.
През изтеклата седмица в Плевенска област са извършени 349 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадено е 1 предписание за подобряване хигиенното състояни. Съставени са общо 6 акта за хигиенни нарушения, сред които един за нередовна лична здравна документация, един за неспазване на здравните изисквания в детско заведение. Издадени са 8 наказателни постановления на обща сума 1500 лв. Няма спрени от експлоатация обекти, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Плевен. Издадени са 5 хигиенни заключения по проекто – сметни документации. Дадено е едно становище за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение.

Разработват документацията за ремонта на плевенския театър

teaturОбщина Плевен и Министерството на културата разработват техническата документация за ремонт на сградата на Драматично-куклен театър „Иван Радоев“. По предварителни разчети реконструкцията ще е за 3 милиона лева. За финансиране ще се кандидатства по европейска програма. Сред останалите проекти, които са в процес на разработване в момента, са закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци, за което има изготвен работен проект за строително-монтажните работи. Начинанието е за над 11 милиона лева. За ремонт на центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания на ул. „Даскал Димо“ също има изготвен работен проект. Прочетете още »

Присвояват първо сержантско звание на специализанти в Долна Митрополия

ВВСПърво сержантско звание ще получат специализанти, завършили курс в Учебна авиационна група “Георги Бенковски” в Долна Митрополия.
Церемонията по производство в първо сержантско звание на специализантите от курс „Младши сержант-първи модул“ ще се състои в четвъртък. Те ще получат своите пагони и удостоверения. С демонстрация новопроизведените сержанти ще покажат какви умения са усвоили по време на обучението. Прочетете още »

468 кандидатстваха за работа в центровете за настаняване в Плевен

център за настаняване468 кандидати са подали документи в конкурсите за 87 работни места в шестте центъра за настаняване от семеен тип, изградени в Плевен. Това показват протоколите от първия етап на конкурса – подбор по документи, публикувани на интернет-страницата на община Плевен. Прочетете още »

620 лева е средната заплата в Плевенска област според статистиката

Средната брутна месечна работна заплата за област Плевен през третото тримесечие на годината е 620 лв. Тя е с половин процент по-висока, отколкото през предходните три месеца. По информация на Териториално статистическо бюро за обществения сектор средната месечна работна заплата е 709 лв., а за частния – 579 лева. Прочетете още »

Близо 34 милиона лева местни приходи очакват в община Плевен за 2015-та

Близо 34 милиона лева са очакваните приходи от местни дейноста в община Плевен за следващата година, става ясно от акцентите в проекто-бюджета. 33 788 354 лева са очакваните приходи в проектобюджета на Община Плевен в частите „местни дейности” и „дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи”. Окончателният им размер ще се формира след като бъдат установени наличностите по сметки към 31.12.2015 година – т.нар. преходен остатък, който се очаква да е около 2,5 милиона лева. Данните са от проекта на бюджет на Община Плевен за 2015-та година, чието публично обсъждане ще се състои в петък, 28 ноември, в зала “Гена Димитрова”. Прочетете още »

Плевенските съветници обсъждат да има ли мобилна ледена пързалка

ledena-pazalkaМобилна ледена пързалка може да има в центъра на Плевен тази зима. В четвъртък общинските съветници ще обсъждат предложение за отдаване под наем на общински терен за тази цел. Има заявен интерес от частна фирма за изграждане на преместваема ледена пързалка с размери 15 на 30 метра, която да функционира от 10 декември до 28 февруари, става ясно от внесеното от администрацията предложение. Според него атракционът ще е разположен в градската градина. Ако идеята получи одобрение от общинския съвет, мястото ще бъде обявено на публичен търг с тайно наддаване. Паралелно с това ще трябва да се внесат промени и в предишно решение на местния парламент, с което се определят условията за преместваемите обекти в града и в техния списък да бъде добавена мобилна ледена пързалка. Предложението е да се даде възможност такова съоръжение да работи не повече от четири месеца годишно – през зимата при условие, че не уврежда инфраструктурата.

Масови проверки по нощните заведения в Плевен

Масови проверки по нощните заведения бяха извършени в съботната нощ в Плевен. Полицаи съвместно с пожарникари, данъчни, здравни инспектори, служители на инспекцията по труда, на митницата и на агенцията по безопасност на храните проверяваха дискотеките в продължение на три часа – от полунощ до 3 часа в събота. Акценти на проведената специализирана полицейска операция са обезпечаване сигурността на децата на обществени места, както и ограничаване на престъпленията, свързани с наркотични вещества спрямо малолетни и непълнолетни, съобщиха от МВР. Прочетете още »

Плевенски прокурори участваха в семинар за защитата в досъдебното производство

seminar-prokurori3Плевенски прокурори участваха в семинар по програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в България.
Прокурори от Районната прокуратура в Плевен, както и гости от Окръжната прокуратура, Окръжния следствен отдел и Районната прокуратура в Червен бряг са преминали двудневно обучение в град Вършец. Семинарът е организиран съвместно с Националния институт на правосъдието в София. Темата на обучението ба „Защитникът в досъдебното производство“ с лектор Ивайло Ангелов – прокурор в Окръжна прокуратура в Плевен и преподавател в Националния институт на правосъдието.

Найден Зеленогорски: Северозападът ще е на фокус в управленската програма

reformatoriСпециална програма за Северозападна България ще насърчава инвестициите в най-изостаналите региони, съобщи в Плевен депутатът от Реформаторския блок Найден Зеленогорски. Според бившия плевенски кмет във всички парламентарни групи има силни личности от Плевен, които ще помогнат Северозападът да е във фокуса на вниманието. С плевенски корени са трима от министрите в кабинета, имаме и председател на парламента от Плевен, припомниха на пресконференция реформаторите. Знак за внимание към Северозапада е и изборът на опитния кмет на Мездра Иван Аспарухов за заместник-министър на регионалното развитие, посочи Зеленогорски. Прочетете още »

Доц. Статева: “Когато бенката около окото расте, тя трябва да се махне”

Stateva5_2_Добре е бенките близо до очите да се отстраняват от хирург-очен лекар, съветва плевенският офталмолог доц. д-р Десислава Статева. „Щом се касае за лицето, винаги е малко по-деликатно и малко по-особено. Трябва да се знае, че тези бенки могат да са не само на кожата на клепача, на веждите и на миглите. Те могат да бъдат и вътре в окото, например, на ириса, на конюнктивата. Така че забележи ли се такова петънце, няма значение къде е, трябва да се потърси очен лекар“, препоръчва тя. Особено важно е, че ако бенката расте, тя трябва да се махне задължително, не трябва да остане там. По думите й в най-лошия вариант, ако бенката не се премахне, може да се окаже нещо злокачествено, което да доведе до летален изход. Прочетете още »

Насрочиха публичното обсъждане на проекто-бюджет 2015 в Плевен

Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Плевен за 2015 година е насрочено за 28 ноември. Всички заинтересовани институции, организации и лица могат да се включват в обсъждането на предложението за местните финанси през 2015-та година следващия петък, 28 ноември. То ще започне от 12 ч в зала „Гена Димитрова“ в сградата на регионалната библиотека. Всички желаещи да изкажат становище и да поставят въпросите си могат да се запознаят предварително с материалите за обсъждане, които ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Плевен.

Отличиха най-добрите плевенски данъчни

Най-добрите данъчни служители на ниво офис Плевен за тази година получиха грамоти от директора на офиса Цветомила Потурлиева. Изборът на „Служител на годината“ сред данъчните се прави за 11-ти пореден път по повод професионалния празник на приходната администрация 16-ти ноември – Ден на Свети апостол и евангелист Матей. Наградите се връчват във всяка една от бизнес-функциите: „Контрол”, „Събиране”, „Обжалване” и „Обслужване”, както и в категориите „Обща администрация“ и „Служител на Централно управление”. Прочетете още »

47 точки ще разглеждат плевенските съветници на ноемврийската сесия

47 точки съдържа предварителният дневен ред за общинската сесия в Плевен, насрочена за четвъртък, 27 ноември.
Председателят на местния парламент Дарин Ангелов внася предложение за удостояване на покойната съветничка Милка Якова със званието „Почетен гражданин на Плевен“. На вниманието на съветниците ще стоят още промените в сроковете на разрешителните за таксиметров превоз, определяне броя на такситата и минималните и максималните цени, на които ще превозват пътници. За разглеждане влиза и проектът за нова наредба за рекламната дейност, както и на наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. Администрацията внася при местните законодатели и предложение за допълнителни финансови средства за училища със самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици в общообразователните училища от Община Плевен. Последните три точки са питания от двама общински съветници – Иван Дачев от левицата и Георг Спартански от дясната опозиция.

Издирват безследно изчезнал мъж от Кнежа

2011jpgОД на МВР – Плевен издирва безследно изчезналия Емил Иванов Берковски, на 29 години с постоянен и настоящ адрес в град Кнежа.
Той е в неизвестност от 22 юни 2012 година, когато е напуснал Клиника по ортопедия ”Доц. Бойчо Бойчев”, находяща се в кв. Горна баня, гр. София и до настоящият момент няма информация за актуалния му адрес и местонахождение. Емил Берковски е среден на ръст, с нормално телосложение, на видима възраст 25 – 30 години; лице – продълговато, бяло, гладко; коса – гъста, къса, права, черна; вежди – гъсти; устни – дебели; нос – широк; очи – сини. Страда от заболявания – епилепсия и монопареза на лява ръка. Няма данни на облеклото му. Прочетете още »

Президентът Росен Плевнелиев открива дискусия в Плевен

Президентът Росен Плевнелиев идва в Плевен на 1 декември за среща с абсолвенти от акредитираните висши училища в България. За домакин на дискусиите тази година е избран Медицинският университет в Плевен. Инициативата „Младежка визия за развитие на България“ се провежда за трета поредна година под егидата на държавния глава. Целта й е да насърчи участието на младите хора в процеса на вземане на решения при определянето на приоритетите на институциите за развитие на страната ни. Прочетете още »

Обсъждаха битовата престъпност в населените места в община Плевен

Плевенски полицейски шефове, кметове и кметски наместници от община Плевен обсъждаха борбата с битовата престъпност в населените места. Инициативата е на новия директор на областната дирекция на МВР в Плевен Венцислав Катинов. Прочетете още »