Home / НОВИНИ (page 5)

НОВИНИ

Приходите от туристическите обекти в Ловеч към 30 септември 2017 г. възлизат на 243 367.74 лева

Приходите от туристическите обекти в Ловеч към 30 септември 2017 г. възлизат на 243 367.74 лева. Справката за приходи от туристическите обекти, историческите обекти, Зоопарка и атракционното влакче в Община Ловеч към 30 септември 2017 г. сочи, че общата сума възлиза на 243 367.74 лева. За сравнение приходите за същия период през 2016 г. е 250 072.35 лева, а за 2015 г. е 218 364.63 лева. Най-голям дял в тази приходи имат Зоопарк – Ловеч – 64 560 лева, следван от Деветашка пещера (от вход 58 819.32 лева и от материали 812.50 лева). На трето място е Ловешката средновековна крепост с 37 421.89 лева.

През предходните години тези три обекта имат следните приходи.

Зоопарк – Ловеч за 2016 г. – 72 736.00 лева, а за 2015 г. – 52 802.00 лева.

Деветашка пещера за 2016 г има 53 083.35 лева, а за 2015 г. 67 888.35 лева. Ловешката средновековна крепост за 2016 г. има 34 446.92 лева, а за 2015 г. – 31 035.34 лева.

Ето и някои други числа за останали обекти за настоящата година.

Стара градска баня „Дели Хамам“ – 23 378 лева,

музей „Васил Левски“ -18 579.50 лева,

Къкринско ханче – 30 992.40 лева,

Етнографският комплекс – 8 508.60 лева.

Атракционното влакче няма приходи, тъй като е спряно от движение.

149 години от обявяването на Троян за град

Поздравление за 12 октомври – Ден на българската община!

Скъпи съграждани, уважаеми колеги!
Позволете от наше име и от името на цялото ръководство на Община Ловеч да Ви поздравим по повод 12 октомври – Ден на българската община!
Идеята за силно местното самоуправление е заложена още в Търновската конституция от 1879 г. От тогава до днес нашите общини придобиват все по-голяма самостоятелност, но и повече отговорности. От 1998 г., когато делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините взеха решение 12 октомври да е празник на българската община, денят придобива още по-изразена воля и сила да обединява нашите общи усилия и енергия за постигане на благородните ни цели.
Днес е трудно да си представим една община без активните граждани – дейни участници в местното самоуправление чрез всички лостове на демократичния процес. Самата идея за общност ни подсказва, че заедно можем да постигнем много повече, отколкото ако сме разделени и противопоставени. Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт. Затова ние заедно ще работим все така самоотвержено и упорито, ще бъдем последователни и обединени в идеите си, за да развиваме общината като желано място за инвестиции и живот!
Пожелавам Ви много здраве, много сили, смелост и вдъхновение!
Честит ден на българската община!

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА,
Кмет на Община Ловеч
ПЕТЪР ЦОЛОВ,
Председател на Общински съвет Ловеч

Областният управител отмени 68 акта на община Априлци, 67 от заповедите са вече в сила

Областният управител Георги Терзийски издаде 68 заповеди на основание разпоредби на Закона за държавната собственост, с които отмени 68 aкта за частна общинска собственост на община Априлци. 67 от тях влязоха в сила, а една заповед се обжалва по административен ред пред Административен съд Ловеч.
До отмяната на актовете се стигна след подадено второ искане от Държавно ловно стопанство „Русалка“ – Априлци. След първото през 2016 г. областният управител е изпратил становище до Министерство на земеделието и храните, откъдето с писмо са поискали от община Априлци сама да деактува имотите. Тъй като това не е направено, „Русалка” изпраща ново искане Областен управител да издаде Заповед за отмяна на актове за общинска собственост, което вече е възможно след влизането в сила на измененията в Закона за държавната собственост. От приложените доказателства към искането се установи, че имотите, актувани за общинска собственост в землищата на град Априлци и с. Велчево, са част от държавен горски фонд.
Съгласно протоколно решение от 2014 г. имотите, за които актовете са отменени, са обявени от община Априлци за земеделски земи, а дефакто са горски фонд. Това става ясно след извършена проверка на доказателствата към жалбата на Държавно ловно стопанство „Русалка” – Априлци. Това е и мотивът на областния управител Георги Терзийски да отмени актовете за общинска собственост на общината.
Областен управител е изпратил информация за отменените актове за общинска собственост до Министерство на земеделието, храните и горите и жалбоподателя за последващи действия.

Глобиха 4 фирми, извършващи обществен превоз на пътници

От началото на 2017 г. до сега Община Ловеч е наложила санкции на фирмите, извършващи обществен превоз на пътници по маршрутни разписания от нейната квота, на основание клаузи, включени в договорите за възлагане на превозите. Фирмите са санкционирани от Община Ловеч за констатирани неизпълнени курсове при извършване на проверки от служители в общината или докладвани от кметовете на селищата от Община Ловеч или за извършени подмени от превозвачите на автобусите спрямо посочените в приложенията към договорите, без да са искали за това разрешение от Община Ловеч.
На превозвачите са наложени следните санкции:
– На „Глория турс 2013“ ЕООД – 170.00 лева;
– На ЕТ „Грация – Геновева Краева“ – 110.00 лева;
– На ЕТ „Дигол – Даниела Георгиева – Людмил Георгиев“ – 372.50 лева;
– На ЕТ „МКМ – Михаил Масарлов“ – 183.00 лева.
За периода превозвачите са санкционирани и от служителите на областен отдел „Автомобилна администрация“ за констатирани нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози – неиздаване на превозен документ, липса на изискуемите документи във водача или автобуса, неспазване на разписанията и др.

Интересна е проверката за маршрутното разписание по автобусна линия Ловеч-София в 08.30 ч. ,която е с ниска цена на билета. От общината Ловеч съобщиха, че линията се изпълнява. Интересен е начина на проверката , а именно чрез проведен разговор с Геновева Краева, управител на ЕТ „Грация-Г. Краева“, на която е възложено изпълнението на маршрутното разписание.Също така е проведен разговор с касиерката на билетната каса в Централна автогара – София и е извършена проверка на дневника, воден в автогара Ловеч, където се вписва изпълнението на маршрутните разписания.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за Община Ловеч от Министерство на финансите са отпуснати 12 822 лева за субсидиране на губещите вътрешно градски пътнически превози при очакван пробег от около 290 000 км. – по около 4.4 стотинки на изминат километър.
Субсидиите се разпределят по превозвачи при доказана от тях загуба от дейността и при спазване на изискванията, посочени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.С Решение на Общински съвет Ловеч № 894/30.11.2006 г. субсидиите се разпределят по превозвачи на база изминатия от автобусите им вътрешно градски пробег за съответен период от годината

При подчертан интерес в Ловеч започна безплатното обучение на Софтуерния университет

При подчертан интерес в Ловеч започна безплатното обучение на Софтуерния университет (https://softuni.bg/), като първата среща бе в събота, 7 октомври, в залата на Общинския съвет -Ловеч. Желаещите да се обучават бяха 32 души, лектор беше Калоян Маринов от екипа на Софтуерния университет.
Чрез този проект се дава шанс на всички хора без начални познания, без възрастови или каквито и да е ограничения, да се включат и да се докоснат до тайните на програмирането. Курсистите усвояват основните теми в програмирането, като променливи, типове данни, условни конструкции, цикли и много други неща. Курсът е подходящ за абсолютно начинаещи, без никакъв технически опит и е отворен за хора от всички възрасти. Желаещите имат възможност да за запишат в една от двете форми на обучение – присъствена и онлайн.
На практика това е крачка към решаването на проблеми като младежката безработица, недостига на квалифицирани кадри, липсата на подобни обучения в малките населени места.
Курсът продължава два месеца, обучението е всяка събота. Мястото за провеждане на занятията е сградата на Община Ловеч, курсът е с подкрепата на Община Ловеч.

Над 80 участници идват за Петата работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от АБТТА

Над 80 туроператори, представители на фирми, на общини и журналисти ще гостуват в Ловеч за Петата работна среща между бизнеса и местната власт (23-25 октомври), организирана от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и от Община Ловеч.
Това съобщи на пресконференция на 11 октомври в Община Ловеч заместник-кметът Венцислав Христов, който следи подготовката за посрещането на гостите. Фокусът на срещата е сътрудничеството между обществения и частния сектор – платформа за устойчиво туристическо развитие.
Събитието ще започне с пресконференция на Управителния съвет на АБТТА и кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова в Бароковите къщи от 10.30 часа.
Официалното откриване е от 11.50 часа в хотел „Ловеч“. Програмата е изпълнена с дискусии на тема управление на туристическите дестинации и презентации на различните общини. Съпътстващата програма предлага запознаване с туристическия потенциал на Община Ловеч, като са включени Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“, Старата градска баня „Дели Хамам“, Музей „Васил Левски“, Ловешка средновековна крепост.

Ловешкият състав „Магия“ ще гостува в Китай в периода 19 – 29 октомври

Ловешкият фолклорен танцов състав „Магия“ с ръководител Маргарита Атанасова ще гостува в Китай в периода 19 – 29 октомври. Танцьорите са получили покана да участват във фестивал в град Ханджоу, където се провежда Третата световна развлекателна експозиция и форум в центъра Hangzhou World leisure Expo Co.
Групата, която ще пътува от Ловеч за Далечния изток, е съставена от 20 танцьори и музиканти. Музикантите са учениците Мартин Петров (ОУ „Димитър Димов“, 5 клас) – гайдар и Преслав Стефанов (ОУ „Христо Никифоров“, 2 клас) – тъпан.
Поканата е дошла след кандидатстване с видеоматериал. Одобрената „Магия“ е единственият ансамбъл от България за този фестивал.
Престоят се поема от приемащата страна, а групата заплаща само разходите по транспорта.
Основната тема на Третото издание на Експото е „Свободно време: По-добър живот“, като ще бъде показана градската развлекателна продукция от цял свят с интерактивни елементи за публиката. По предварителна информация участват представители на най-малко 20 различни страни.
Надяваме се нашите изпълнители да покажат богатството и красотата на нашия фолклор.
Предвиден е и научен форум за свободното време, който ще събере международни учени и професионалисти с различен произход, идващи от девет различни страни. Сред основните теми са развлечение и благополучие; развлекателни индустрии, дигитални развлечения и иновации; спортове за свободното време и устойчивост; отдих и развитие на общността; образование за свободното време.

Делегация от Ловеч ще участва в обмен на опит по въпросите на предучилищното образование в Лавал

Делегация от петима професионалисти от Ловеч ще участва в обмен на специалисти по въпросите на предучилищното образование, който ще се проведе в Лавал, Франция, в периода 12 – 19 ноември 2017 г.
Гостуването се по линия на френско-българския обмен на професионалисти на тема „Ранно детство“. Избраният период съответства на академичната седмица на детската градина „Условия за растеж“.
Визитата е част от дейността на комитета за побратимяване между градовете Ловеч и Лавал, което се осъществява с помощта на фондация „Доверие – България“ с президент Патрик Мусе.
Приемната страна поема грижата за пътните разноски, настаняването и храната на български професионалисти. В състава на делегацията са включени Димитринка Дренска – началник-отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ в Община Ловеч, представители на детски градини и ясли в Ловеч , като и преводач.

Изложбата „Плевенски художници – 70 години творчески живот” триумфира на „Шипка” 6

Изложбата „Плевенски художници – 70 години творчески живот” официално беше открита в емблематичната галерия на СБХ на „Шипка” 6. Организаторите от ХГ „Илия Бешков” – Плевен, подредиха в залите 120 творби от фонда на 115 автори от различни поколения по повод годишнината на Дружеството на плевенските художници. Представени са почти всички жанрове – живопис, графика, скулптура, керамика, текстил, приложна графика…В изложбата участват произведения на незабравимите Ангел Спасов, Христо Бояджиев, Никола Златев, Сидония Атанасова, Дило Дилов, акад. Светлин Русев, Тома Трифоновски, оставили едни от най-ярките творчески следи в художествения живот на Плевен и страната. Прочетете още »

41 акта са съставени от началото на годината на собственици на пътни превозни средстава с животинска тяга в Ловеч

Относно осъществяването на превантивен контрол върху движението на Пътни превозни средства с животинска тяга ( ППС с ЖТ) в границите на град Ловеч са реализирани следните мерки. Те са съгласно разпоредбите на Наредба №2 за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Ловеч.

Установени са местата, където най-често спират каруците – това са ул. „Райна Княгиня“ до Хранителен магазин, ул. Стара планина“, ул. Трети март“ – до хранителен магазин,, бул. Велико Търново – до хранителен магазин,, кв. „Здравец“, бл. 208 в близост до хранителен магазин.

Служителите на отдел „Контрол и сигурност“ ежедневно обхождат така установените места. При нарушение на разпоредбите – движение на ППС с ЖТ без регистрация и необорудвани с престилки за отпадъци, се съставят АУАН.

От началото на настоящата година са съставени 41 бр. АУАН за установяване на нарушения на ППС с ЖТ.

Съгласно разпоредбите на чл. 167, ал. 2, т.4 от Закона за движение по пътищата – службите за контрол, определени от кметовете на общините, регистрират пътните превозни средства с животинска тяга, и във връзка с чл. 35 и чл. 37 от Наредба № 2 на Общински съвет – Ловеч, в отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч до момента са регистрирани 46 броя ППС с ЖТ.

Справката е изготвена от Началник отдел КС Цветелин Калчев.

Съдия от Ловеч е задържан за почти едно денонощие, след като повече от 15 минути бил преследван заедно с негов познат от полицията по подозрение за незконен лов

Съдия от Ловеч е задържан за почти едно денонощие, след като бил преследван заедно с негов познат от полицията по подозрение за незконен лов, каза говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.Инцидентът станал в нощта срещу 6 октомври, близо до плевенското село Бохот. Съдия Иван Иванов бил в колата на своя приятел Васил Василев, когато полицаи опитали да ги спрат. До тази мярка се стигнало, защото джипът бил с изгасени светлини, работел само бойният му фар и се движел в кръг, каза Арнаудова.
Полицаите се усъмнили, че това е незаконен лов и включили както сирени, така и сигналните лампите на патрулката. Вместо да спрат, съдията и приятелят му се опитали да избягат с колата, което довело до гонка с полицаите. Униформените дори стреляли с бойни патрони по гумите на джипа, за да го спрат, при положение, че няколко пъти се изравнявали с него.В крайна сметка Иванов и Василев все пак са задържани. А в колата имало две пушки и близо 120 патрона. За сега съдията е разследван само за отказа да се подчини на полицаите, но прокуратурата не изключва възможността да го обвини и за незаконния лов. В нощта на инцидента магистратът ползвал и черна маска с прорези за очите, носа и устата. А разследващите установили, че Василев е с криминално досие.

Започна поставянето на противогрипни ваксини

56 плевенчани са преминали за седмица през имунизационния кабинет на РЗИ-Плевен. През октомври и ноември е най-подходящият период за хората, които желаят да си поставят противогрипна ваксина, напомниха здравните специалисти. Имунизационният кабинет на РЗИ-Плевен започна работа от 3 октомври и за първата седмица от работата му лекарите отчитат повишен интерес на пациентите към поставяне на противогрипна ваксина в сравнение с миналата година. Ваксините са два типа – четири- и тривалентни, поясни д-р Валентин Цанков, директор на дирекция „Надзор на заразните болести“. От две до три седмици е периодът след поставянето на ваксината, в който организмът си създава имунитет срещу щамовете на грипа, припомниха специалистите. От РЗИ-Плевен съобщиха, че заболяемостта от грип и остри респираторни инфекции в град Плевен през първата седмица на октомври е 88, 31 на 10 хиляди срещу 62,22 на 10 хиляди за предходните 7 дни. Нивото на заболяемостта е в нормалните за сезона граници.

Плевенчанка пострада при пожар, тръгнал от газов котлон на тераса

архив

Плевенчанка пострада при пожар, тръгнал от газов котлон на тераса, съобщи пресцентърът на МВР в Плевен. На 10 октомври в 12:21 часа в Оперативен център при РДПБЗН – Плевен е съобщено за пожар в жилище на улица „Софроний Врачански“ в Плевен. При огледа е установено, че пламъците са възникнали от газов котлон на тераса на апартамента. Вероятна причина за инцидента е техническа неизправност. Пожарът е погасен с подръчни средства от собственика. Пострадала е 65-годишна жена при вдишване на газ. Прочетете още »

Правителството прехвърли четири училищни сгради на общините Плевен и Червен бряг

На заседанието си в сряда правителството прие решения, с които на общините Плевен и Червен бряг беше прехвърлена собствеността върху сградите на четири професионални гимназии. Това са „Захарий Зограф“ и „Луи Пастьор“ в Плевен, „Александър Стамболийски“ в село Чомаковци и „Юрий Гагарин“ в Червен бряг. Досега недвижимите имоти са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Прочетете още »

Плакети за почетни граждани на Долни Дъбник получиха Стефан Нинов и Венцислав Върбанов

На тържествено заседание на Общински съвет Долни Дъбник по повод Деня на българската община, бяха връчени официално плакетите „Почетен гражданин” на Община Долни Дъбник на Стефан Нинов и Венцислав Върбанов. Решението за удостояването им с почетното звание на Общински съвет – Долни Дъбник от 25 май т.г. Стефан Нинов е роден в Долни Дъбник през 1942 г. Прочетете още »

С церемония по присъждане на почетното звание „Доктор Хонорис Кауза“ на Медицински Университет-Плевен бе открита XV Международна научна конференция за студенти и млади лекари

В Телекомуникационния център на Медицински Университет-Плевен се проведе юбилейното 15-то издание на традиционния младежки научен форум – ХV Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари. Тази година броят на участниците в международния младежки форум бе рекорден – над 340, като сред тях бяха и чуждестранни гости от Украйна, Русия, Словакия, Словения, Иран, Танзания, Румъния. От МУ-Плевен във форума участваха над 200 студенти и преподаватели, както и представители от медицинските университети в София, Стара Загора, Варна и Пловдив. Бяха представени 138 научни разработки, разделени в 10 тематични направления. Прочетете още »

Певческата група от Дойренци спечели първо място и златна статуетка от фестивала в Реселец

Певческата група „Богдан Крачунов“ към читалище „Просвета-1906г. – с.Дойренци“ с ръководител Нааби Али спечели първо място и специалната награда -златна статуетка от националния песенен фестивал „Христо Ковачев“-Реселец, община Червен бряг. Това съобщи Славка Тодорова, секретар на читалището в село Дойренци.
Седмият фестивал в Реселец се проведе на 7 и 8 октомври, организиран от местното кметство и НЧ „Тодор Попов 1927” – с. Реселец. Събитието е включено в културния календар на фестивалите на любителското творчество на Министерството на културата за 2017 г. В него участват десетки състави и индивидуални изпълнители от региона.
Фестивалът носи името на големия български диригент Христо Ковачев, роден в червенобрежкото село.

Окръжен съд Ловеч постанови постоянна мярка задържане под стража на трима мъже за убийствтото в Луковит

Окръжен съд Ловеч постанови постоянна мярка задържане под стража на Веселин Костов, Красимир Костов и Самир Радоев от Луковит. Тримата са обвинени в това, че на 6 октомври в Луковит са нанесли жесток побой на Калоян Каменов, в резултат на който той е починал в луковитската болница. Според представените от прокуратурата доказателства, Калоян е причина за смъртта е тежка черепно-мозъчна травма, причинена от удар в слепоочието с метален ключ, който е бил нанесен от Веселин Костов. Красимир Костов е удрял пострадалия множество многократно с дървен крак от маса, а Самир Радоев е нанасял удари с ръце. Според разследващите, причината за жестокия побой е вражда между задържаните и загинали от преди около 3 месеца. Решението на ОС-Ловеч подлежи на обжалване в Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срак.

Извънредна сесия в Ловеч прие отсрочване на задълженията на МБАЛ към общината

Извънредната сесия на Общинския съвет в Ловеч прие с 26 гласа „За“, един „Против“ и без нито един глас „Въздържал се“ решение за отсрочване на задължения на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч, към общината, които са в размер на 38 000 лева.
Отсрочената сума представлява такса битови отпадъци и данък върху недвижимите имоти за период до края на 2019 г. Прие се тази сума ще бъде издължена до края на 2019 г. Решението влиза в сила от датата на приемането му. Всичкото това е необходимо, за да може болницата да ползва нови кредити.
Заседанието бе свикано на 10 октомври от 17.30 часа от председателя на Общинския съвет в Ловеч Петър Цолов, който бе и вносител на предложението. То бе изготвено на базата на депозирано искане от д-р Анка Георгиева – изпълнителен директор на МБАЛ „Проф. д-р П. Стоянов“ АД – Ловеч.
Близо час продължиха разискванията под председателството на зам.-председателя Кирил Гумнеров, макар че повечето общински съветници в крайна сметка подкрепиха искането да се съдейства на изпадналата в криза болница. В хода на дискусията зам.-кметът на Общината Цветан Георгиев отговори на въпрос на общински съветник, като стана ясно, че досега болницата е изплатила задължения към общината в размер около 100 000 лева.

Напредват ремонтите дейности по паметниците, свързани с Плевенската епопея

Строително-ремонтните дейности за реконструкция на паметниците при входните артерии на Плевен от София, Русе и Ловеч напредва. Ремонтът на монумента „Победа” на пътя Плевен – София вече приключи, в момента дейности се извършват на монумента „Скобелев отряд” на пътя Плевен – Ловеч, предстои реконструкция и на „Донски казаци” на пътя Плевен – Русе. Прочетете още »