Home / НОВИНИ (page 20)

НОВИНИ

Община Ловеч осигурява безплатен автобус за Къкринското ханче на 19 февруари

Община Ловеч съобщава на гражданите, че на 19 февруари, понеделник, подсигурява безплатен автобус за желаещите да посетят събитията на Пази мост и в село Къкрина по повод отбелязването на 145 години от гибелта на Васил Левски.
Автобусът ще бъде паркиран до сградата на Областна администрация, срещу спирката за Троян, и ще бъде с табела „За граждани“.
Тръгването е в 9.15часа , а връщането от Къкрина е около 12,30 часа.
Учениците и участниците в похода „По стъпките на Апостола“ ще бъдат извозвани с други автобуси.
Живата картина в местността Пази мост е от 10.00 часа, а гражданското поклонение на Къкринското ханче е от 11.00 часа, когато е и поднасянето на венци и цветя.

Променя се датата на приемната на Областен управител в Угърчин

Приемната на областния управител Георги Терзийски в Угърчин ще се проведе на 16 февруари, петък, а не както бе обявено предварително – на 15 февруари. Промяната се налага заради възникнали неотложни ангажименти на Терзийски. На 16 февруари в 14 ч. областният управител ще се срещне с граждани, заявили в общината желание да поставят своите въпроси и проблем, след което ще разговаря и с общинското ръководство. Напомняме, че гражданите, които желаят да посетят приемната на областния управител трябва да заявят това в общинската администрация, като е желателно да посочат и темата, която искат да коментират.

На Цветница майсторите-занаятчии на площад „Тодор Кирков“, търговци с бирарии и други щандове, ще се разполагат по бул.“България“, и в двора на бившата казарма

Ако проектът за ремонт на площад „Тодор Кирков“ в Ловеч не стартира до средата на март, по-добре да изчакаме провеждането на празника „Цветница“ и да започнем работа по рехабилитацията на площада след 2 април. Това каза арх. Минчо Петков, главен архитект на Община Ловеч, по повод провеждането на празника „Цветница – 2018“. Както е известно, рехабилитацията се забави поради обжалване в съда на един от участниците в обществената поръчка.
На пресконференция на 13 февруари арх. Петков каза още:
„Бих искал да изразя съгласие с авторите на едно писмо до Община Ловеч, които пишат, че провеждането на празника „Цветница“ на площад „Тодор Кирков“ е дългогодишна традиция, която винаги се е радвала на подкрепа от граждани, гости на града и местния бизнес. Преместването на празника тази година е продиктувано от плановете на Община Ловеч да започне работа по планираната рехабилитация на площад „Тодор Кирков“. Този проект е от първостепенна важност за града и след стартирането му, проблемите, свързани с провеждането на празника, биха отстъпили на заден план. С наближаване на „Цветница“ обаче възниква въпрос има ли възможност да се съчетаят интересите на празника с тези на планираната рехабилитация на площада.
При сегашното положение би било по-добре да изчакаме провеждането на „Цветница“ и да започнем работа по рехабилитацията на площада след 2-ри април. За целта, ще е достатъчно да се изготви алтернативна схема за разполагане на търговците, която почива на опита, натрупан през минали години.“
Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова поясни, че публикуваната схема за празника остава в сила. Образно може да се каже, че майсторите-занаятчии могат да останат на площад „Тодор Кирков,“. Останалите търговци с бирарии и други щандове, които миналата година бяха на площад „Екзарх Йозиф Първи“ пред общината, ще се разполагат по булеварда и в двора на казармата.

Полага се инсталацията на уличното осветление и се редят плочки на четири места в Ловеч. От Общината заявиха,че няма да допуснат некачествена работа

Относно хода на ремонтите в централната градска част на Ловеч в момента се изпълняват дейности по подземната инфраструктура в участъка от ул. „Александър Стамболийски“ до Градската градина, в това число площад „Г.М. Димитров“, както и частта от Покрития мост до площад „Екзарх Йосиф Първи“. Това съобщи на пресконференция Николай Стоянов, директор на дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ в Община Ловеч.
Ето какво по-точно каза той за дейностите в центъра:
„Под подземна инфраструктура имаме предвид улично осветление. Довършва се осветлението в Градската градина. След като обектът беше спрян, на 29 януари той е пуснат с Акт 11. Метеорологични условия позволяват да бъдат извършвани част от строително-монтажните работи и в момента на четири места се полагат настилки. Това са комплекс „Космос“, пл. „Г.М Димитров“ пред ОББ, Градската градина и пред сградата на Общината.
Беше направена организацията и за ул. „Александър Стамболийски“ за полагането на настилките, но в момента изчакваме, докато завърши реконструкцията на двора на училището.
Към момента изпълнителят спазва декларираните срокове.
Някои граждани и медии поставиха въпроси за забелязани дефекти в изпълнението. Става дума за монтирани плочки, които не са на едно ниво, както и за счупени плочки. Уточнявам, че става въпрос за участъка пред хотел „Ловеч“ и на няколко места на площад „Г.М. Димитров“.
Тези настилки не са приети от Общината. На изпълнителя му бе обърнато внимание от строителния надзор, от авторския надзор и от нас като възложител, че дефектите трябва да бъдат поправени. Изпълнителят е поел този ангажимент.
Пред хотел „Ловеч“ изпълнителят имаше и друга задача, за се установи как ще се държат точно такива плочи върху точно такава настилка, която е върху бетон. Това е пробен участък с ясната идея, че това ще бъде оправен.
Община Ловеч като възложител няма да допуснем некачествена работа на нито един участък.
Проектът е доста сложен, винаги може да се появят проблеми. Решаваме ги веднага. Стараем се ремонтът минимално да пречи на движението на пешеходците.
На някои граждани им прави впечатление, че се полага настилка, демонтира се, наново се полага. Така е в строителството, когато не се е получил необходимият резултат, когато не е достигнато качеството, което се изисква по проект. Ако трябва, ще се демонтира и ще се реди отново, докато се получи“, категоричен е Николай Стоянов.
Община Ловеч, пресцентър
13.02.2018 г.

Здравни инспектори проверяват: здравословното хранене детски заведения и детските кухни , обекти с обществено предназначение и лечебните заведения

За периода 05.02.2018г. – 09.02.2018 г. здравните инспектори от Дирекция „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контрол“ при РЗИ – гр. Ловеч извършиха 54 проверки на обекти с обществено предназначение (5 места за настаняване, 2 фитнес зали, 1читалище, 1 игрална зала, 15 фризьорски салони, 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти, 9 детски ясли и градини, 2 местни водоизточници, 1 училище, 1 музикална школа, 4 минерални водоизточника, 2 плувни басейна и 8 хотела) в гр. Ловеч, гр. Угърчин, гр. Луковит, гр. Троян, с.Шипково, с. Рибарица, с. Умаревци, гр. Летница, с. Г. Сливово, гр. Тетевен, с. Бабинци. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба с изключение на една детска градина, в която е издадено предписание за осигуряване на масички за хранене на децата, отговарящи на нормативните изисквания.
През изтеклия период са проверени 15 козметични продукта в 3 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Във всички обекти козметичните продукти отговарят на нормативната уредба.
Проверени са 3 химични вещества и смеси в 1 обект. Химичните вещества и смеси са проверявани за етикетиране и опаковане в съответствие с изискванията на нормативните документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Продуктите отговарят на изискванията.
През периода са извършени 14 проверки на здравословното хранене на децата в детски заведения и детските кухни в с. Бабинци, гр. Летница, гр. Угърчин, гр. Луковит и с.Рибарица, без нарушения и 1 проверка за здравословното хранене на учениците в заведение за социални услуги за деца в гр. Тетевен, без нарушение.
За периода 05.02.-09.02.2018г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани са 2 проби вода от плувни басейни от гр.Троян и с.Шипково.
По изследваните показатели – микробиологични и химични, пробите води от плувни басейни съответстват на нормативните изисквания.
През седмицата са извършени общо 31 проверки за спазване забраните за тютюнопушене в административни обекти и на обекти за хранене и развлечение и лечебни заведения в гр. Ловеч, с. Галата, с. Рибарица, с. Български Извор и гр. Луковит без нарушения.
Инспектори на Дирекция „Медицински дейности” са осъществили: 3 проверки в лечебни заведения за извънболнична помощ, за съответствие на осъществяваната дейност съобразно регистрираната им по Закона за лечебните заведения; 3 проверки в аптеки за спазване на изискванията по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и 2 проверки по Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите. При текущия контрол няма установени нарушения.
От регистъра на лечебните заведения и хосписите е извършена промяна в обстоятелствата на 1 лечебно заведение и е заличено лечебно заведение за специализирана медицинска помощ поради преустановена дейност за повече от 6 месеца.

Община Ловеч включена в изграждането на „Синя стая“ по проекта

Община Ловеч, заедно с общините Търговище, Кърджали и Силистра, ще изгражда помещение за щадящо изслушване на деца (т.нар. „синя стая“) по проекта „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“.
Това става ясно от съобщение на Министерството на правосъдието, в качеството на Изпълняваща агенция по проекта, който е по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Решението е от 19 януари 2018 г. на Консултативния орган по проекта, с което се отпускат финансови средства за създаване и оборудване на „синя стая“.
Предвижда се откриване на процедура по ЗОП за извършване на „строително-монтажни работи, обзавеждане и оборудване на „стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“.
Международните и национални практики при създаването и използването на такива стаи показват, че с оглед най-добрия интерес на детето се предпочита помещенията да не се намират в съдебна или полицейска сграда, но по възможност да са близо до тях. За целта са необходими две помещения и санитарен възел, и пространство за изчакване. Двете помещения трябва да са с обща стена, която да дава възможност за поставяне на „венецианско стъкло“ с размер 1 Х 2 метра. Едното помещение трябва да е с размери, които дават възможност да съберат между 10 и 12 човека (стаята за съдии, прокурори, адвокати и др.).
Разходите по изграждане на „сините стаи“, включително строително-ремонтни работи, закупуване на аудио и видео-техника и оборудване и обзавеждане ще бъдат поети от бюджета на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца“ по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Деца събират дарения за реализиране на идеите си в Ловеч

Днес деца и младежи от Младежка банка- Ловеч събират дарения. Те събират средства за да финансират младежки проекти. От Младежка банка- Ловеч казват,че искаме децата да вярват, че има начин да постигат мечтите си, когато работиш упорито за това. Да напишеш проект не е лесно, когато си на 14 години, да го финансираш още по-трудно. Днес децата ще са от 11,00 ч. пред ресторант „Драката“ на площад Тодор Кирков и от 15,00ч. пред пицария „Наполи“ на ул. Търговска.
За всеки дарител- подарък за Св. Валентин и добро настроение!

В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- Ловеч се проведе тренинг на тема „Бъди добър приятел!“

В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“- Ловеч се проведе тренинг на тема „Бъди добър приятел!“
Участваха ученици от IV клас с класен ръководител г-н Андреев. В тренинга се включиха ученици от VI клас, които подкрепиха по-малките. С помощта на ролеви игри децата разбраха, каква голяма привилегия е приятелството, което го прави неповторимо, истинско, стойностно и е най-хубавото , което може да се случи.

bty

bty

Гайдар ще посреща учениците в плевенско училище до Трети март

Звуци на каба гайда и тъпан огласиха училищния двор на Начално училище „Христо Ботев” във вторник преди учебните часове. Родопската музика, изпълнена на живо от талантливия самоук гайдар Румен Марков, ще звучи всеки ден до националния празник Трети март. Идеята възниква спонтанно като контрапункт на негативните новини за агресията в училища и детски градини. Изненадата за влизащите деца бе и директорът на училището Цветелин Горанов в нова роля – като музикант. Той партнира на талантливия самоук гайдар Румен Марков, когото поканил в училище, след като чул негово изпълнение на каба гайда. Прочетете още »

Намалява заболяемостта от грип в Плевен

Намалява заболяемостта от грип и остри респираторни инфекции в Плевен, съобщи Регионалната здравна инспекция. Заболяемостта от грип и остри респираторни инфекции през периода 05.02. – 11.02.2018г. за гр. Плевен е 187,86%00, срещу 223,40%00 за предходните седем дни, като нивото на заболяемост е в границите на средното. В отдел „Противоепидемичен контрол” за последната седмица са съобщени 35 заразни заболявания, срещу 38 за предходния период. Прочетете още »

Две дела за катастрофи със загинали пешеходци влизат в плевенския съд

Два случая на катастрофи със загинали пешеходци влизат в Плевенския окръжен съд. Пътните инциденти са станали през миналата година в град Койнаре и в село Обнова. Единият случай е от септември м.г. При управление на лекотоварен автомобил, при движение на заден ход в град Койнаре, 56-годишен шофьор блъснал със задната част на каросерията пешеходец, на 33 години и причинил по непредпазливост смъртта му. Според прокуратурата обвиняемият направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия. Вторият пътен инцидент станал през август м.г. в село Обнова. Прочетете още »

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу трима мъже за грабеж, придружен с убийство на възрастен мъж в с. Български извор

Окръжна прокуратура – Ловеч внесе в съда обвинителен акт срещу трима мъже за грабеж, придружен с убийство на възрастен мъж в с. Български извор. Обвинението е за това, че на 19.12.2016 г. чрез взломяване на метална касаеност на 80-годишен мъж от селото, сумата от 25 000 лева и златни накити всичко на обща стойност 33 440 лв., като грабежът е придружен с убийството на собственика.
Единият от обвиняемите знаел, че 80-годишният мъж разполагал с пари, които държал в метална каса в къщата си. Уговорил се другите двама обвиняеми да влязат в жилището и да вземат парите. На 19.12.2016 г. тръгнали от София с лек автомобил и спрели в селото. Слезли и взели от багажника щанги. Когато стигнали до къщата видели, че лампата в една от стаите свети и се чувал включен телевизор. Вратата на къщата била отключена и тримата влезли. Собственикът бил седнал на стол. Обвиняемите хванали ръцете му и ги извили зад кръста, съборили го на пода, а след това завързали. След това влезли в другата стая, започнали да отваря шкафове и чекмеджета, за да търсят ключ за касата, но не намерили. Единият от обвиняемите започнал да удря пострадалия и с ръка запушвал устата му, за да не вика. В резултат на това мъжът починал. Останалите успели да отворят касата и да вземат намерени вътре пари и златни бижута. Скоро след като обвиняемите напуснали дома на Иван М., съпругата му се прибрала от работа и намерила пострадалият мъртъв.
Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Поклон пред Апостола в Троян

С различни културни и спортни прояви в рамките на три дни Троян ще отбележи 145 години от гибелта на Васил Левски.На 16 февруари, петък, от 17:30 часа в Информационно-културния център в Троян ще бъде открита изложба, посветена на годишнината, и ще бъдат връчени награди на победителите в конкурсите, посветени на Апостола и организирани от Средно училище „Васил Левски“ в града.
На следващия ден, събота, в 11:00 часа пред паметната плоча на мястото на някогашния хан на Васил Спасов в Троян ще бъде даден старт на традиционния поход и националния крос „По стъпките на Левски“. Организаторите на спортната проява са предвидили различни варианти за участие, съобразени с възрастта и физическата подготовка на състезателите. Финалът ще е пред входа на Троянския манастир, където ще се състои награждаването на победителите. Тук всички участници в кроса ще получат чай, а домакините от братството ще им разкажат дейността на монашеския революционен комитет.
Кулминацията на проявите в памет на Левски ще е в понеделник на 19 февруари. В 10:30 часа в църквата „Св. Петка“ ще бъде отслужена панихида за йеродякон Игнатий, а в 12:00 часа ще бъдат поднесени венци на признателност пред паметната плоча на хана на Васил Спасов.

26-годишен мъж от с. Градежница е задържан за притежание на наркотични вещества

На 12 февруари полицаи от РУ Тетевен са извършили проверка на лицето, като в джоб на якето му са открили пластмасова кутия с бяло прахообразно вещество, с бруто тегло 8.12 грама, реагиращо при направен полеви тест на амфетамин. При последвало претърсване на автомобила ползван от 26-годишния мъж е открита хартиена опаковка със съдържащо се в нея бяло прахообразно вещество – амфетамин и бруто тегло 9.11 грама. По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Полицейски операции в Луковит, Тетевен и Троян

В Луковит са проверени 103 лица и 52 МПС, 1 пункт за изкупуване на черни и цветни метали, 15 обекта с частна охрана и 5 места за подслон, като за установени нарушения са съставени 8 акта и 27 глоби с фиш.
В Тетевен са проверени 304 лица и 276 МПС и 6 търговски обекти, като за констатирани нарушения са съставени 21 акта, 148 глоби с фиш, посетени са 22 сигнали, задържани са 2 лица и са образувани 3 досъдебни производства.
Троян са проверени 362 лица и 301 МПС, като за установени нарушения служителите на РУ Троян са съставили 103 акта и 201 глоби с фиш, посетили са 39 сигнали и са образувани 5 досъдебни производства.

Двама мъже пострадаха по време на работа, единия е починал

В РУ Ловеч са образувани две досъдебни производства след получен сигнал, че във фирма Осъм АД в града, в хода на работа са пострадали двама служители – мъже на 47 и 54 години, които са настанени в болнични заведения с различни наранявания. По информация на Зетра единият от пострадалите е починал в болницата в Плевен, а другия е с наранявания по очите. Той също е настанен в болницата в Плевен, без опасност за живота.

5 коли изгоряха в Ловеч

В РУ Ловеч е образувано досъдебно производство и се разследват причините за пожар възникнал около 02.00ч. на 13 февруари на паркинг до бл. „Мир“ в града. По първоначална информация огънят е унищожил 5 автомобила и 1 частично (задна лява броня и калник). Работата по случая продължава.

Регистриран е случай на морбили в Луковит, който е първи за областта от 7 години

В началото на м. февруари е регистриран случай на морбили за гр. Луковит, който се явява първи за областта от 7 години. В тази връзка на всички Общопрактикуващи лекари от областта е разпоредено издирване на неимунизираните лица срещу морбили над 13 месечна възраст и незабавно имунизиране. Призоваваме родителите за активно съдействие на лекарите при уточняване на имунизационния статус и при необходимост от ваксиниране на децата с липсващи приеми на ваксина срещу морбили, паротит и рубеола.

За периода 05. 02. 2018 – 11. 02. 2018 година включително на територията на област Ловеч са регистрирани следните заразни заболявания и са предприети противоепидемични мерки както следва:
Дихателни инфекции:
• Варицела 6 сл . – 4 сл. за гр. Ловеч – ОУ „Д. Димов“, ПМГ и СУ „Св. Кл. Охридски“; по 1 сл. за с. Лисец и Славяни
• Скарлатина 2 сл. – 1 сл. за гр. Ловеч 9 г. ОУ „Хр. Никифоров“; 1 сл. за гр. Троян ДГ „Буковец“ – изследвани 24 контактни – няма носители на бета-хемолитичен стрептокок
Чревни инфекции:
• Ротавирусен гастроентерит 2 сл. – 1 сл. за с. Лисец 2 г. неорганизирано и 1 сл. за с. Бабинци“ 5 мес.
Острите респираторни инфекции за гр. Ловеч са с нормална за сезона заболяемост от 203.41 на 10 хиляди население.

Три детски градини затварят врати през март за основен ремонт

Поетапното затваряне на детски заведения поради извършване на основни ремонти в рамките на проекта на Община Плевен „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието” ще започне от средата на м. март. Това обяви на оперативното заседание на ръководството на местната администрация заместник-кметът Стефан Милев. Първите три детски заведения в списъка за рехабилитация са „Юнско въстание”, „Теменуга” и „Дружба”, които се посещават от общо около 450 деца. „Посоченият среден срок от фирмите изпълнителки на ремонтите е 100 дни. Прочетете още »

Община Плевен кани заинтересованите страни заедно да подредят инвестиционните приоритети

Община Плевен отправя за втори път покана към всички заинтересовани страни – юридически лица/сдружения на собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община Плевен, за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Плевен по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020. Работната група е с постоянен характер, председателства се от Ръководителя на Междинното звено по ОПРР арх. Невяна Иванчева и ще има за задача да оценява проектни фишове, с които ще бъде актуализирана Инвестиционната програма на Общината. Прочетете още »

Община Плевен проверява детска градина след изтекъл аудиозапис на вербална агресия

Нов запис за вербално насилие срещу деца в детска градина, този път в Плевен. В социалните мрежи изтече аудио-запис, в който женски глас се кара на децата. Според информацията записът е правен в 10-та детска градина „Надежда”. От Община Плевен се самосезираха и тази сутрин започнаха проверка там. В 4-минутния аудиозапис се чува грубо отношение към децата и детски плач. Старши учителката от първа група, за която се твърди, че е записана, от тази сутрин тя е в болнични. В групата децата са 17. И от Община Плевен, и от детската градина твърдят, че досега не са имали жалби за грубо отношение. „Проверката трябва да изясни дали има подадени други сигнали във връзка със злоупотреби в детската градина или за лошо отношение към деца. За първи път имаме проблем с тази детска градина“, каза заместник-кметът Стефан Милев. Два други сигнала за градината е имало в Регионалното управление на образованието през 2012г., завършили с препоръки за организацията на работа. Директорката Даринка Стойчева заяви пред Зетра, че не знае кога и от кого е правен записът, но е изненадана от чутото в него, защото, по думите й, децата в групата са много добри и тя ежедневно контактува с тях през шестте месеца, откакто са в градината. Прочетете още »