Home / Author Archives: Администратор (page 3)

Author Archives: Администратор

За първи път Плевен беше домакин на турнир по реч и дебати на английски език

На 18 и 19 ноември Фондация “БЕСТ” със съдействието на Община Плевен проведе първия регионален турнир за учебната 2017-2018 година по реч и дебати на английски език. Участваха над триста ученици от езикови гимназии от цяла България. Младежите се състезаваха на английски език в следните категории: оригинална ораторска реч – категория, в която учениците сами пишат и представят своя аргументирана реч, интерпретация на поезия или проза, дебати в World Schools формат и драматичен дует – креативни мини-пиеси с двама участници, със специални правила, които направиха изпълнението им още по-впечатляващо. Кметът на Община Плевен Георг Спартански, изпълнителният директор на Комисия “Фулбрайт” Анджела Родел и аташето по култура и образование в посолството на САЩ Мат Хагенгрубер бяха специални гости на събитието и връчиха наградите на спечелилите отбори и индивидуални участници. Прочетете още »

РИОСВ – Плевен се включва в Европейската седмица за намаляване на отпадъци

Плевенската екоинспекция ще участва в Европейската седмица за намаляване на отпадъците с разнообразни инициативи. Мотото на седмицата през 2017 г. е: „Да използваме отпадъците повторно“. Експерти от екоинспекцията ще бъдат в плевенска детска градина и в средно училище. Там те ще разкажат на децата за разделното събиране на отпадъците и повторната им употреба. Европейската седмицата се провежда от 2008 г. и има за цел повишаване на информираността на обществеността за намаляване на отпадъците. Прочетете още »

Разкриха поредица взломни кражби в Плевен

Разкриха поредица от взломни кражби в Плевен, съобщи Областната дирекция на МВР. За серията посегателства е задържан 17-годишен извършител, а част от вещите, обект на престъпления, са намерени, уточниха от полицейския пресцентър. За по-малко от два месеца са регистрирани кражби от частен дом на бул. „Скобелев“, от където е откраднат телевизор, от кафене, също на булевард „Скобелев“, от което са задигнати близо 440 лева, от павилион за закуски, където е задигнат монетник с 65 лв. Последните две кражби са на 10 и 11 ноември. В първия случй с бетонов къс е счупен стъклопакета на входната врата на магазин и са откраднати хранителни продукти, както и празно метално чекмедже от касов апарат.т, която била празна. Прочетете още »

ОД МВР-Ловеч издирва Златослав Асенов, който не се подчинил на полицейско разпореждане и е възпрепятствал полицейска проверка

ОД МВР-Ловеч издирва 43-годишния ЗЛАТОСЛАВ БОРИСЛАВОВ АСЕНОВ от с.Кирчево-община Угърчин.
На 15 ноември мъжът не се подчинил на полицейско разпореждане и е възпрепятствал полицейска проверка.
Молим всички, които разполагат с информация за лицето да сигнализират на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч, ще заседават на 21 и 22 ноември

Постоянните комисии на Общински съвет-Ловеч ще заседават на 21 и 22 ноември (вторник и сряда). Това става ясно от предоставените материали на постоянните комисии.
Във вторник от 8.30 часа се събира Постоянната комисия по бюджет, финанси и европроекти с председател Виктор Стойчев. Тя ще разгледа 18 точки, между които е годишен план за ползване на дървесината от горски територии-собственост на Община Ловеч през 2018 година.
Сред другите точки са одобряване на план-сметка за разходите през 2018 г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в гр. Ловеч и 34-те населени места в Община Ловеч, определяне размера на възнагражденията на общинските съветници, считано от 01.11.2017 година, както и информация за икономическите резултати и финансовото състояние на „ЕКО“ ЕАД към 30.09.2017 година.
От 12.30 часа ще заседава Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението с председател Иван Иванов в кабинета на общинския съветник по четири точки.
От 13 часа заседава Постоянната комисия по жалби и контрол на решенията на Общински съвет и мониторинг на обществени и възлагателни поръчки с председател Васил Василев по дневен ред с 12 точки. Сред тях да приемане на Наредба за изменение и допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с решение № 229/25.08.2016 г., изменена с решение № 367/29.03.2017 г. на Общински съвет-Ловеч.
Друга точка е приемане на план-сметка за необходимите средства за дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет-Ловеч за 2018 година, както и изменение на устава на „ЕКО“ ЕАД, приет с решение № 122/10.07.2008 г. на Общински съвет-Ловеч, изм. с решение № 100/24.04.2012г. на Общински съвет-Ловеч. Ще бъде разгледан и доклад за резултатите от Междинната оценка на Общински план за развитие 2014-2020 на Община Ловеч.
Постоянната комисия за децата, младежта, спорта и НПО с председател Росица Маринова заседава по четири точки на 21 ноември от 13.30 часа в заседателната зала.
Същия ден от 14 часа заседава Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания и международно сътрудничество с председател Иво Райнов по три точки.
От 15.30 часа по четири точки ще заседава Постоянната комисия по здравеопазване с председател д-р Лидия Несторова в кабинета на общинския съветник.
На 22 ноември от 10.00 часа по 19 точки заседава Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт с председател Ангел Заимов. Сред тях е предоставяне на наем на имоти – полски пътища и нефункциониращи канали – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи.
От 11.30 часа заседава Постоянната комисия по икономическа политика, туризъм и приватизация с председател Димитър Димитров по 17 точки.
Пак в сряда от 14.30 часа в кабинета на общинския съветник се събира Постоянната комисия по социална, демографска и жилищна политика с председател Станимир Стоянов, която ще разгледа също 9 точки. Между тях е дофинансиране на ДСХ „Върбовка“ и ДВФУ с. Сливек от бюджета на Община Ловеч.
Комисията по развитие на селските райони, земеделие и гори с председател Венцислав Петрушев заседава от 16.00 часа в кабинета на общинския съветник по пет точки.

ЧЕЗ ПРИЗОВАВА ЗА РАЗУМНО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

С понижаването на температурите в последните дни потреблението на електроенергия се повиши. Броят на домакинствата в България, които се отопляват на електричество, е значително по-висок от този в останалите страни от Европейския съюз. Статистиката показва, че през зимата консумацията на електроенергия отбелязва ръст от 30-40% спрямо потреблението през септември. Това, разбира се, се отразява и върху размера на месечните фактури.
Тъй като консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток, „ЧЕЗ Електро България“ АД призовава към разумно потребление и прилагане на мерки за енергийна ефективност.
Санирането на жилището ни, изключването на електроуредите, които не се ползват, изборът на уреди с висок енергиен клас са мерки, които се изплащат сравнително бързо и освен до намаляване на месечните сметки за ток, водят и до повишаване на комфорта в дома.
„ЧЕЗ Електро България“ АД от няколко месеца предлага на клиентите си електронната услуга „Енергиен мениджър“, нов продукт за оптимизиране на енергийното потребление. Чрез него потребителите получават справка за потреблението на електроенергия за 36 месеца назад, анализ на консумацията и идентифициране на възможностите за спестяване на разходи.
Наскоро Дружеството предложи на своите клиенти и ексклузивна оферта за покупка на висок клас климатици с отстъпка от 331 лв. Офертата е налична на сайта на компанията www.cez.bg и в центровете за обслужване на клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

Вестник Зетра

Младежка Банка- Ловеч обяви втори конкурс за подбор и финансиране на младежки проекти в община Ловеч

Младежка Банка- Ловеч обяви втори конкурс за подбор и финансиране на младежки проекти в община Ловеч. Младежка банка- Ловеч е част от Младежка банка България и е неформална младежка организация, която подкрепя филантропията и финансира младежки проекти на деца и младежи от 12 до 26 годишна възраст. Дейността на младежката организация стартира през 2016г. като за своята първа година организацията формира ленски състав, събра дарения на стойност 1480 лева и финансира три младежки проекти на деца и младежи от община Ловеч. Информация за финансираните проекти е достъпна в секция новини, както и в секция Младежка банка на www.sgilovech.com.

С настоящата обява Младежка банка- Ловеч поставя старт на втория конкурс за кандидатстване с младежки проекти на територията на Община Ловеч. Екипът на Младежката банка- Ловеч ще подкрепи проектни идеи, които отговарят на приоритетите на Младежка банка Ловеч за 2018г., в областите: спортни дейности; младежки дебати и форуми; творчески дейности; дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна дейност. В рамките на настоящият конкурс за проекти за финансиране от фонда на Младежката банка- Ловеч може да се кандидатства за финансиране в размер до 500 лева. В конкурса могат да участват да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи на деца и младежи до 26г., които живеят, учат или работят в община Ловеч.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е 20.02.2017 г., 17:00 часа, като попълненият формуляр за участие в конкурса се изпраща на e-mail: mblovech@abv.bg. Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани в рамките на настоящата покана.

Всеки може да подкрепи реализацията на младежките проекти като стане дарител на Младежка банка- Ловеч, дори и с неголяма сума средства, включително и материали. Дарявайки на Младежка банка- Ловеч се оказва подкрепа за развитието на децата и младите хора в общината.

Формулярът за кандидатстване е публикувани на интернет страницата на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, http: www.sgilovech.com, раздел документи и на сайта на Младежка банка- Ловеч: http://youthbankbulgaria.frgi.bg/

Консултации във връзка с подготовката на младежките проекти може да получите до 20 февруари 2018 на е-mail: mblovech@abv.bg или на място в офиса на Сдружение “Граждански инициативи- гр. Ловеч”, с адрес: гр. Ловеч, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №28, бл. Армеец 3, след предварително уговорена среща.

Митрополит Гавриил ще отслужи водосвет за прогонване на злите духове в понеделник край село Микре

Цялото ръководство на Община Ловеч участва в отбелязването на Световния ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия – 19 ноември. Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова, заместник-кметовете Цветан Георгиев, Даниел Колев и Венцислав Христов, както и секретарят на Община Ловеч Даниела Цанова, сведоха глава и поднесоха цветя на тротоара пред ОУ „Васил Левски“.
В церемонията взеха участие и заместник-областният управител Илиян Тодоров и началникът на РУ на полицията в Ловеч Златин Михайлов.
На това място преди години загинаха деца в пътно-транспортно произшествие.
По-рано в неделя ръководството на Община Ловеч участва в специалната панихида, която Ловчанският митрополит Гавриил отслужи за упокой на душите на загиналите в катастрофите в петък и събота. Припомняме, че в три последователни инцидента на главен път София – Варна в отсечка от 15 км на територията на Община Угърчин загинаха общо 11 човека, между които и едно дете.
Кметът Корнелия Маринова сподели, че се е помолила за упокой на тези невинни души, за повече разум, отговорност и смирение от водачите на МПС. Помолих се и за повече отговорност и грижи на родители и педагози, да бъдем взискателни към децата си и да не ги допускаме без необходимата подготовка и документи да хващат волана, допълни кметът.
Същевременно стана ясно, че в понеделник, 20 ноември, от 11 часа Ловчанският митрополит Гавриил ще отслужи водосвет за прогонване на всяко зло от живота на човека. Мястото на церемонията ще е близо до главния път край село Микре, където в петък имаше девет жертви. Кметът на Ловеч е отправил покана към всички други общински кметове в Област Ловеч и те са потвърдили участието си.
Община Ловеч пресцентър
19.11.2017 г.

Полицейските патрули по пътя София-Варна на територията на Ловешка област са увеличени двойно за всички почивни и празнични дни, заради трите тежки катастрофи там

Полицейските патрули по пътя София-Варна на територията на Ловешка област са увеличени двойно за всички почивни и празнични дни, заради трите тежки катастрофи там в петък и събота. Това заяви главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов на брифинг в село Български извор малко преди полунощ, където стана един от инцидентите.През изминалата нощ той, заедно с министъра на вътрешните работи Валентин Радев, директорът на МВР-Ловеч, областният управител на Ловеч и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ инспектираха участъка, където станаха трите катастрофи. Загинаха 11 души и 26 бяха ранени. Министър Радев каза, че е свикал миникризисен щаб на място и се очаква от експертите резултатите от анализите на пътния участък.Главният секретар на МВР Младен Маринов допълни, че е разпоредил и всички пътни патрули на територията на страната вече ще са със включени сигнални светлини.„Мислим всякакви варианти, но сигурността е и в ръцете на водачите. Участъкът е нов, асфалтът е нов, пътната маркировка е ясно видима, знаците са обозначени. Вижда се, че е населено място и трябва да кара внимателно. За съжаление, когато се направи един път по-добре, това увеличава възможността за по-висока скорост и се стига до увеличаване на пътнотранспортните произшествия, каза още Маринов.
Подробен репортаж за инцидентите , както и от брифинга на главният секретар на МВР главен комисар Младен Маринов очаквайтев в програмата на ТВ ЗЕТРА в понеделник.

Отново смъртоносна катастрофа стана тази вечер на територията на Ловешка област тази вечер около 19 ч. 50-годишна почина на път за болницата в Ловеч след удар на лек автомобил и камион в района на село Български извор

Отново смъртоносна катастрофа стана тази вечер на територията на Ловешка област тази вечер около 19 ч. 50-годишна почина на път за болницата в Ловеч след удар на лек автомобил и камион в района на село Български извор, съобщиха от пресцентъра на МВР. Останалите трима, пътували в автомобила, са транспортирани в болницата в Ловеч с наранявания. Това е втората само за днес катастрофа в Ловешко със загинал човек. По-рано през деня при тежък инцидент край село Сопот смъртта си намери 13-годишно момче, а вчера след обяд край село Микре загинаха 9 души. Само за денонощие броят на загиналите по пътищата в Ловешко е 11. От началото на годината до днес са били 26.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова с призив сред тежките катастрофи в петък и събота

„В този изключително неприятен откъм тежки пътни инциденти момент искам да се обърна към всички участници в пътното движение – нека бъдем повече от всякога внимателни и отговорни на пътя! Десет жертви за два дни – това би трябвало да ни събуди и отрезви!“ Това се казва в призив на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова, разпространен на 18. 11.2017 г. от пресцентъра на институцията.
В петък и събота станаха две тежки катастрофи все на главен път София – Варна, в района на селата Микре и Сопот. Пътят е от републиканската пътна мрежа, участъкът минава през Община Угърчин, но по него пътуват граждани от цялата страна, включително и от ловешка община. Така че всички сме заинтересовани от промяна.
Кошмарът се повтаря за пореден път, отсечката от години е почернена от паметници. Новите инциденти вдигнаха на крак всички специализирани служби в Ловеч, на място пристигна и новият министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Досега жертвите са общо десет – девет в петък и една от събота, като има и пострадали в критично състояние в болниците.Този катастрофи са зловещ удар по десетки семейства. Защото само през тази година в тази „точка на смъртта“ жертвите вече са общо 15.
В своето обръщение към гражданите кметът на Ловеч казва още:
„Пролятата на пътя кръв е предизвикателство към обществото и политическата класа, защото за пореден път повдига необходимостта час по-скоро да се изгради магистрала „Хемус“, при която поне челните удари ще са невъзможни. Но докато магистралата стане факт, ние трябва да намалим скоростта и да бъдем тройно по-внимателни!
В часовете след първата катастрофа в петък аз получих съобщения по телефона от граждани – всичките настояват този ужас да спре, да има повече контрол, да има камери за скоростта, да се обнови маркировката. Хората пишат: „Трябва да направите нещо! Затова имате власт, ползвайте я!“
Затова призовавам да сме координирани и солидарни не само при тежки инциденти, а и в превантивната дейност, в контрола и съграждането.
Като изказвам моите най-искрени съболезнования на близките на загиналите, аз се моля за повече смиреност и отговорност от всички водачи на МПС, особено през настъпващия сезон с мокри и заледени пътища.
Изказвам моята подкрепа в този труден момент на Вяра Церовска, кмет на Перник – един град, който от петък потъна в траур. Заедно с нея ние прекарахме часове сред пострадалите.
Изказвам благодарност на полицейските, прокурорските и медицинските екипи, на лекарите и състава на цялата болница „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч за неуморната работа и в този момент.
Още през следващата седмица ръководството на Община Ловеч ще разгледа в рамките на своите пълномощия какви спешни допълнителни мерки могат да се предприемат, за да се вдигнат мерките за безопасност по пътищата на нашата територия.“

Митрополит Гавриил ще отслужи панихида за загиналите в катастрофите

Ловчанският митрополит Гавриил в неделя ще отслужи специална панихида за упокой на душите на загиналите в катастрофите на пътя в петък и събота. Негово високопреосвещенство ще служи в неделната сутринта в катедралния храм „Света Троица“, като панихидата ще започне от 10.30 часа. Приканват се вярващите и миряни в Ловеч да бъдат съпричастни към трагедията.
Както е известно, в петък и събота в две катастрофи на главен път София – Варна загинаха общо десет души.
Припомняме, че 19 ноември, неделя, е Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортни произшествия. Тогава се поднасят и цветя в памет на жертвите при ПТП.

Ясни са победителите в националния детски конкурс „140 години Плевенска епопея“

В петък бяха обявени наградените деца от националния конкурс за детски рисунки, за есета и за песен, посветени на 140-та годишнина на Плевенската епопея и Освобождението на Плевен. Това стана на пресконференция на председателя на журито акад. Светлин Русев и членовете на Инициативния комитет за честването на годишнините Румен Петков и Януш Донев. „Самият факт, че много деца се вълнуват от темата за Плевенската епопея, е нещо значително, независимо дали са победители в конкурса“, изтъкна академик Светлин Русев. Той е ръководил и журито в надпреварата за детска рисунка, в която участваха 87 рисунки. Там участниците са разделени в две възрастови групи – до 4-ти и до 8-ми клас. Специалната награда за рисунка е за 6-годишната Лора Чолакова. В конкурса за есе първата награда е за 12-класничка от Петрич, следващите са за момичета от Плевен и Свищов. Прочетете още »

Разследват причините за жестокия инцидент край село Микре, при който загинаха 9 души

Разследват се причините за жестокия инцидент край село Микре, при който загинаха 9 души, а 19 бяха ранени. Има настанени ранени хора в болниците в Ловеч,Плевен и София.На този етап е ясно,че автобусът е влязъл в насрещното и причинил катастрофата.Днес една жена е с опасност за живота, а двама остават в тежко състояние.
Жертвите от катастрофата са от Перник. Хората със зрителни увреждания са се връщали от екскурзия.

Кметът на Перник Вяра Церовска се е срещнала и разговаряла с пострадалите при катастрофата край с. Микре и техните близки в ловешката болница снощи.Здравното заведение беше мобилизирано през целия следобед до късно вечерта,в помощ на пострадалите са били всички възможни екипи.

Вяра Церовска обяви 20 ноември за ден на траур на територията на община Перник в памет на загиналите в тежката катастрофа. До вторник са отменени всички увеселителни мероприятия и тържества.

Един човек е загинал при катастрофа на пътя София – Варна, в участъка между село Сопот – село Микре

Един човек е загинал при катастрофа на пътя София – Варна, в участъка между село Сопот – село Микре. Това съобщиха за радио Зетра от ОД на МВР Ловеч. Жена е откарана в болнично заведение с опасност за живота, има още 7 пострадали пътници. От удара на място е починал возещият се на предната седалка пътник в колата със софийска регистрация. Жената, шофирала автомобила, е в критично състояние.
Временно движението се осъществява двупосочно в една лента. Водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват указанията на Пътна полиция.

Челен удар между пътнически микробус и товарен автомобил на пътя София – Варна, в района на село Микре.Има жерви

Тежко пътнотранспортно произшествие е възникнало днес по обяд на главен път София – Варна, в района на село Микре. По първоначални данни пътният инцидент е в резултат на челен удар между пътнически микробус, превозващ незрящи хора и товарен автомобил. Има 9 жертви, пътували в автобуса. Останслите тежко пострадали са в болницата в Ловеч,където е мобилизиран целия персонал на болницата. На място са полицейски, пожарни и медицински екипи.

Сдружение „Българска история“ ще изнесе открит урок по родолюбие пред ученици и учители в Ловеч

На 21 ноември (вторник) сдружение „Българска история“ ще изнесе открит урок по родолюбие пред ученици и учители в Ловеч. Той ще се проведе от 15.30 ч. в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“.

По време на гостуването си представителите на „Българска история“ ще прожектират пред учениците няколко епизода от новата документална поредица „Българско военно чудо“. Тя се състои от 10 късометражни филма, които пресъздават 10-те най-големите постижения на армията ни в периода на Следосвобожденска България.

Всяка седмица сдружение „Българска история“ публикува по два епизода от поредицата, като от края на октомври досега те изнасят и открити уроци по история в различни училища в страна и прожектират видеата пред десетки ученици. По този начин показват колко интересна може да бъде историята, когато се преподава по атрактивен начин. Филмите от поредицата се предоставят безвъзмездно за образователни цели, за да може всеки да направи преподаването на родната история вълнуващо за учениците.

Откритите уроци и документалната поредица „Българско военно чудо“ са част от образователната инициатива на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“, с която авторите целят чрез разнообразни и съвременни методи на преподаване да превърнат историята в атрактивен предмет в училище.
Досега от сдружението изнесоха уроци с филмите от документалната поредица в Етрополе, Цариброд (Сърбия), София, Русе, Карнобат и Бургас.

След Ловеч, обиколката с документалните филми от „Българско военно чудо“ продължава с открити уроци в Гоце Делчев (27 ноември), село Долно Дряново (27 ноември) и Смолян (28 ноември).

Епизодите от „Българско военно чудо“ пресъздават 10-те битки на армията ни по пътя към национално обединение. Премиерният филм от поредицата пресъздаде грандиозната битка при Сливница от 1885 г., благодарение на която България защитава Съединението си и отправя ясен сигнал към Европа, че страната ни се завръща на политическа сцена като обединена държава. Целия епизод може да видите тук -> https://bulgarianhistory.org/voenno-chudo-slivnica/

Във втория филм от поредица оживява битката за превземането на Лозенград –
„Лозенградска операция“. Това е първото най-голямо сражение на армията ни от дългоочакваната Балканска война. Целия епизод може да видите тук -> https://bulgarianhistory.org/voenno-chudo-lozengrad/

Кметът на Тетевен посети манастира „Св. пророк Илия“

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева посети манастира „Св. пророк Илия“, за да види как протичат ремонтните дейности по неговото обновяване. Тя получи подробна информация от представител на фирмата изпълнител за извършеното досега и за всичко, което предстои.
„Видно е, че строителните дейности са към своя край, а извършеното е забележително“, каза д-р Бояджиева след огледа. Тя добави, че сега манастирът изглежда по-достъпен и привлекателен, а това може само да радва както местните жители, така и посетителите на Тетевен.
Основна задача на проекта по обновяване на манастир „Св. пророк Илия“ беше: да бъде извършен ремонт и реставрация на сградата на църквата, монашеското крило с магерницата, оградата на имота, подобряване на околното пространство и вертикална планировка. Водещ бе принципът за възстановяване и запазване на храма.

Да почетем паметта на жертвите по пътищата

На 19 ноември 2017 г. в целия свят ще бъде отбелязан Денят за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и почетена паметта на хилядите загинали при пътни злополуки.
В тази връзка днес ОС на БЧК-Ловеч, съвместно със Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР Ловеч и Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „проф. Беню Цонев” почетоха паметта на загиналите при ПТП на кръстовище в града, където за съжаление често стават злополуки дори с фатален край. Доброволците разпънаха символа – черна лента и запалиха свещички в знак на съпричастност.
Българският Червен кръст, ГД „Национална полиция”-МВР, Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, Съюзът на българските автомобилисти и други, с подкрепата на Българската православна църква, в цялата страна ще организират възпоменателна панихида в памет на жертвите от катастрофи и молебен за здраве.
Нека почетем заедно паметта на загиналите при пътни злополуки, да обединим усилия за намаляване на жертвите и да направим пътища по-безопасни за всички нас

Скандал и сбиване в с.Глогово

На 16 ноември около 17.10 часа в РУ Тетевен е получен сигнал за възникнал скандал в с.Глогово между двама младежи на 17 и 16 години, жители на същото село. Едно от момчетата е откарано за преглед в болнично заведение, а другото е задържано за срок от 24 часа. Случаят е докладван на дежурен прокурор, след което е започнала проверка за изясняване на причините за инцидента.