Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Правят най-голямата на Балканския полуостров кланица с транжорна в Ловеч

Правят най-голямата на Балканския полуостров кланица с транжорна в Ловеч

траОбщинският съвет даде съгласие да бъде извършена продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ незастроен поземлен имот с площ от 4584 кв. м в Северната промишлена зона. Имотът да бъде продаден чрез публичен търг с цена данъчната му оценка – 56 710 лв, увеличена с 20 на сто, без ДДС.

Първоначалното предложение на кмета бе началната тръжна цена да бъде определена на база пазарната оценка на имота – 92 000 лв. Решението на съветниците дойде след предложение в постоянната комисия по общинска собственост на съветника Венцислав Хаджиев за сумата от 68 052 лв, подкрепено на сесията вчера от Анатолий Иванов и Емилия Ненчева. Иванов посочи, че цената си струва да бъде намалена, защото заявената инвестиция е за 25 млн. евро и откриване на 300 работни места. Разликата от над 20 хил. лв той определи като реверанс към бизнеса, а решението на общинския съвет като послание към потенциалните инвеститори за съдействие. Това е начална тръжна цена и ако има интерес на публичния търг, тя може да нараства неограничено, коментира още Иванов. Ненчева го подкрепи, изтъквайки, че не са много инвеститорите в Ловеч, а има съседни общини, готови да предоставят имоти.

Съгласието си общинският съвет даде с 21 гласа „за“ от общо 25 участвали във вота, 4-има се въздържаха.

В писмото на „Месокомбинат – Ловеч“ АД, в което се изразява желание за закупуване на имота, се посочва, че в инвестиционните намерения на дружеството за реализиране в община Ловеч е изграждане на най-голямата на Балканския полуостров кланица с транжорна. Исканият общински имот е в съседство с имот, собственост на „Месокомбинат“-а. До него е осигурен транспортен достъп, електроенергия и водопроводна инсталация. Към него няма предявени реституционни претенции, заведени съдебни дела и искове, които да са пречка за процедурата за продажба. А самата му продажба е предвидена в Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, през 2014 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.