Home / НОВИНИ / ЛОВЕЧ / Апелативният прокурор Таня Недкова връчи на Валентин Вълков акт за встъпване в длъжност окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч

Апелативният прокурор Таня Недкова връчи на Валентин Вълков акт за встъпване в длъжност окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч

Валентин Вълков за втори мандат встъпи в изпълнение на длъжността „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Ловеч. Актът за встъпване беше връчен от Таня Недкова  – административен ръководител – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велики Търново, днес пред целия колектив. Валентин Вълков е избран за длъжността от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет  с единодушно решение от 09.10.2019 г.

Прокурорът, който ще ръководи за втори мандат Ловешката прокуратура има над 22  години юридически стаж в органите на съдебната власт като прокурор. От 1999 г. изпълнява длъжността прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, като в периода от 2004 г. – 2006 г. е заместник-районен прокурор. От 2006 г. е прокурор в Окръжна прокуратура – Ловеч. След проведена процедура на ВСС, от септември 2014 г., е назначен за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура- Ловеч. С решение на ВСС от 09.10.2019 г. е избран за втори мандат като окръжен прокурор на ОП Ловеч. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.